Bezpodielové spoluvlastníctvo

Obchodný podiela ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: 

Dobrý deň, potrebovala by som po poradiť vo veci nároku pri BSM.

Spoločnosť evidovala základné imanie v sume 200 000Sk. Z toho spoločník Anton mal obchodný podiel 25% v hodnote a spoločník Viktor mal obchodný podiel 75%. V roku 2002 Anton odstúpil a ostal po ňom voľný obchodný podiel v spoločnosti. Viktor v roku 2003 zomrel. Po smrti Viktora na VZ v roku 2003 prešiel Viktorov 75% podiel rovnakým dielom na 4 dedičov - stali sa novými spoločníkmi po dedičskom konaní. Zároveň si štvorica nových spoločníkov 25% voľný obchodný podiel, ktorý bol v spoločnosti rozdelila rovnakým dielom t.j 6,25% na osobu. Moja otázka znie: Keďže jeden zo spoločníkov bol do roku 2011 môj manžel a podiel 6,25% získal počas trvania manželstva prerozdelením a nie dedením, či mám nárok pri vysporiadaní BSM na vyplatenie pomernej hodnoty obchodného podielu z tejto časti ním nadobudnutého podielu. Ďakujem za odpoveď.

Vážená pani,

problematika obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bola už riešená i judikatúrou súdov. V zásade obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej len BSM pokiaľ bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM. Keďže z otázky nevyplýva kedy bol obchodný podiel v s.r.o. Vášho predpokladám bývalého manžela nadobudnutý nie je možné na otázku jednoznačne odpovedať.


Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva počas manželstva

Otázka: 

Jej syn v čase trvania manželstva na základe Dohody o zrušení podielového spoluvlastníctrva a vzájomnom vyporiadaní,spísanej vo forme notárskej zápisnice sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti/o manželke nie je v notárskej zápisnici ani zmienka/, na liste vlastníctva je taktiež on ako výlučný vlastník. Darovacou zmluvou nehnuteľnosť daroval znovu ako výlučný vlastník bez súhlasu svojej manželky vlastnej matke. Manželka napadla darovacou zmluvu a sud rozhodol o jej neplatnosti.

Otázka znie" V notárskej zápisnici a na LV figuruje ako výlučný vlastník, bol potrebný súhlas manželky, alebo nie. Myslíme si, že sud nerozhodol správne a výlučné vlastníctvo sa nepremieňa na spoločný majetok a je vecou m,anželov. ak sa rozhodnú spoločné prostriedky investovať do majetku, ktorý nie je spoločný. Prečo sa potom v notárskej zápisnici uvádzal jej syn iba sám bez manželky ako výlučný vlastník.

Vážená pani,

problém spočíva v tom, že manželia síce môžu upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva vzájomnou dohodou vo forme notárskej zápisnice, prax ale nie je jednotná v tom, či sa táto dohoda vzťahuje na budúci majetok, alebo je možné touto dohodou upraviť i existujúce majetkové spoločenstvo manželov. Tu v zásade ide o konflikt dvoch ustanovení Občianskeho zákonníka zákon č.40/1964 S.b. § 143a citujem
(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.


Patrí obchodný podiel do BSM

Otázka: 

Spoločnosť evidovala základné imanie v sume 200 000Sk. Z toho spoločník Anton mal obchodný podiel 25% v hodnote a spoločník Viktor mal obchodný podiel 75%. V roku 2002 Anton odstúpil a ostal po ňom voľný obchodný podiel v spoločnosti. Viktor v roku 2003 zomrel.Po smrti Viktora na VZ v roku 2003 prešiel Viktorov 75% podiel rovnakým dielom na 4 dedičov - stali sa novými spoločníkmi po dedičskom konaní. Zároveň si štvorica nových spoločníkov 25% voľný obchodný podiel, ktorý bol v spoločnosti rozdelila rovnakým dielom t.j 6,25% na osobu. Moja otázka znie: Keďže jeden zo spoločníkov bol do roku 2011 môj manžel a podiel 6,25% získal počas trvania manželstva prerozdelením a nie dedením, či mám nárok pri vysporiadaní BSM na vyplatenie pomernej hodnoty obchodného podielu z tejto časti ním nadobudnutého podielu. Ďakujem za odpoveď.

Vážená pani,

problematika obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bola už riešená i judikatúrou súdov. V zásade obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej len BSM pokiaľ bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM. Keďže z otázky nevyplýva kedy bol obchodný podiel v s.r.o. Vášho predpokladám bývalého manžela nadobudnutý nie je možné na otázku jednoznačne odpovedať.Pokúsim sa o vysvetlenie


Vysporiadanie BSM a nátlak

Otázka: 

Dobry den, v ..... sme sa rozviedli, v ..... sme medzi sebou podpisali dohodu o

vysporiadani BSM (bez sudu, bez notarskej zapisnice). Exmanzel chce

dohodu

napadnut a ziada odo mna byt alebo peniaze, lebo vraj ju podpisal pod natlakom a vyplatil mi viac ako bolo realne. Moze tuto dohodu napadnut na sude? Ak ano, dokedy? Dakujem za odpoved.

Vážená pani,

nepoznám okolnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Nátlak je však potrebné preukázať pred súdom. Ak by bola skutočne
podpísaná pod nátlakom absentovala by vôľová zložka dohody a teda ako
právny úkon by bola absolútne neplatná a na takúto neplatnosť súd
prihliadne kedykoľvek Na druhej strane existenciu nátlaku a bezprávnej
vyhrážky musí manžel dokázať pred súdom. To zďaleka nie je tak jednoduché.
Uplatnenie si právneho nároku nie je možné kvalifikovať ako vyhrážku. Je


Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov spoločný byt

Otázka: 

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ak je bývanie s ešte manželkou neúnosné a manžel sa odsťahuje dobrovoľne zo spoločného bytu (ktorý je predmetom BSM, nadobudnutým počas manželstva), je riziko že stratí po rozvode na 50% podiel na byte? Môže manželka argumentovať, že manžel byt dobrovoľne uvoľnil a užívala ho iba ona a preto má pri vysporiadaní BSM na byt prednostné právo? Vopred dakujem za Vašu odpoved.

Vážená pani,

 na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nemá vplyv faktické užívanie nehnuteľnosti. Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva sa riadi zásadami uvedeným v § 149 ods. 4 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem

 


Dlhy manžela a exekúcia na spoločný majetok

Otázka: 

Dobrý deň, manžel narobil veľké dlhy, o ktorých som absolútne netušila. Všetko sú pôžičky buď od nebankoviek alebo rôznych osôb (nie banky), ktorým popodpisoval zmenky a pod. Môj podpis nikde nie je. Peniaze použil ma stávky, potom jednu pôžičku uhrádzal ďalšou, len aby som sa nič nedozvedela, až vznikol začarovaný kruh. Momentálne sme v konaní o zrušenie BSM. V prípade, že nám ho súd zruší a prebehne vyporiadanie, pri ktorom manžel preberie na seba svoje dlhy, budú mať jeho dlhy dosah na mňa? Do zrušenia BSM a jeho vyporiadanie je rozdiel medzi dlhmi, ktoré sú zatiaľ "len" vo forme zmlúv a dlhmi, na ktoré sú už vydané exekúcie? Myslím vo vzťahu k môjmu budúcemu majetku. Teraz žiadny nemáme, žili sme v podnájme, úspory stihol minúť, dokonca aj moje za slobodna. Z toho čo som našla v občianskom zákonníku mi vychádza, že nie. No jeden právnik tvrdí, že môžu jeho veritelia žiadať aj odo mňa úhradu jeho dlhov, aj siahnutím na majetok, ktorý by som v bud. napr. zdedila, čiže výlučný majetok, poprípade moju mzdu. Hoci o 10 rokov. Ja som nič také nenašla. Dokonca veci, ktoré zdedím sú vylúčené podľa mňa z BSM a tým pádom by nemali byť postihnuteľné exekúciami manžela ani teraz, kým nemáme BSM zrušené. Čo vkladné knižky ma moje meno (momentálne vybrakovaná mužom) teraz a po zrušení BSM? Veľa otázok, no som laik, nemám právnické vzdelanie, tak v skratke. Čo robiť, aby som sa vyhla manželovým dlhom a jeho veriteľom teraz a v budúcnosti? Ďakujem.


Pohľadávky z podnikania a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Otázka: 

Dobry den ja by som sa chcela spytat ze ci do BZM patria aj peniaze ktore vyfakturuje mozno az niekedy v buducom roku ale uz teraz z nasho uctu odcerpava peniaze na uhradenie nakladov spojenych z vystavbou.Manzel je SZCO a podnika v stavebnictve a rekonstrukciach domov a za minuly rok nezarobil prakticky nic. Sme v rozvodovom konani a vsetky bankove ucty su na jeho meno takze nemam k nim pristup.Dakujem vopred za radu.

Vážená pani,

Rozsah BSM a zásady jeho vysporiadanie rieši § 143 a § 150 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. Pri vysporiadaní BSM sa musí prihliadať aj na prípadné pohľadávky a záväzky Rozsudok Najvyššieho súdu SR,
sp.zn. 2 Cdo 168/2005 citujem z odôvodnenia


Prevod nehnuteľnosti po rozvode

Otázka: 

Prajem Vám pekný deň, chcel by som sa informovať ohľadne BSM. S manželkou sme sa zobrali 1.8.1996 a súd nás rozviedol 10.2.2008. Pred uzavretím manželstva dňa 5.2.1996 som si kúpil garáž . Dňa 1.3. 2006 mi mama účelovo darovala 200 000 tis. SK na zakúpenie druhej garáže . Darovacia zmluva je potvrdená notárom. Za tieto peniaze som dňa 19.3.2006 zakúpil garáž na svoje meno. Bývalá manželka nechcela uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM. Dňa 5.5.2008 som obe garáže daroval bratovi. Dňa 15.3.2010 mi bývalá manželka poslala oznámenie, že sa dovoláva relatívnej neplatnosti úkonu – darovacej zmluvy na garáže, lebo tieto nehnuteľnosti patrili v dobe ich prevodu do BSM , a k prevodu nedala súhlas.

Chcel by som sa spýtať, či bývalá manželka može úspešne napadnúť prostredníctvom súdu túto darovaciu zmluvu ak :
1. garáž som už vlastnil pred uzavretím manželstva a druhú som síce zakúpil v priebehu manželstva, ale za účelovo darované peniaze mojej osobe a je to notársky aj podchytené. Ako mám postupovať ?

Vážený pane,

nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudol pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM a garáž, ktorá bola preukazateľne nadobudnutá za peniaze, ktoré Vám boli darované tak isto nie je predmetom BSM, pretože bola nadobudnutá za peniaze, ktoré nepatrili do BSM čiže došlo iba k zmene formy vlastníctva
namiesto peňazí na nehnuteľnosť.

citujem § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
§ 143


Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: 

Dobry den,

rada by som sa informovala v mene mojej maminy ohladom nasledovneho. Za odpoved vopred dakujem!

Moji rodicia boli spolu takmer 30 rokov, v lete 2009 sa ocino odstahoval k novej priatelke. Zanechal nam list /nijak notarsky overeny ani pisany so svedkami/, ze vsetko co sme spolocne uzivali nechava maminke a nam, teda synovi a dcere. Do takehoto spolocneho majetku patri i dom, ktory si nasi
kupili pocas manzelstva a teda je asi v bezpodielovom vlastnictve.Nakolko mame trochu strach, aby si to pod tlakom novej priatelky nepremyslel, radi by sme sa pravne chranili. Ake su nase moznosti?

Mamina sa zatial rozvodu chce vyhnut, je nejaka ina moznost, ako majetkove pomery vysporiadat a byt "kryty"? co napr. darovacia zmluva? alebo je to ekonomicky nevyhodne?

Dakujem za odpoved

Vážená pani,

čo sa týka darovania nehnuteľnosti, prípadne hnuteľných vecí patriacich do bezpodielového vlastníctva toto sa môže riešiť iba dohodou o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Za trvania manželstva možno bezpodielové spoluvlastníctvo zrušiť len rozhodnutím súdu
na návrh jedného z manželov zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom § 148 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník.


Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Obchodný podiel v s.r.o.

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vysporiadava.

Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, avšak z obvyklej ceny v dobe vysporiadania.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republikyz 31. marca 2006, sp. zn. 2 Cdo 168/2005


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah