Právna pomoc

Zmluva o dielo a závislá práca

Otázka: 

Môže byť uzatvorená ústna zmluva o dielo medzi občianskym združením a fyzickou osobou na práce ako upratovačka, uvádzačka, šatniarka,obslužno-technické práce (ktoré nie sú bližšie definované)? Ďakujem vopred za odpoveď.

Vážená pani,

pre zmluvu o dielo nie je predpísaná písomná forma , ale je v záujme zmluvných strán, aby bola písomná. V tomto konkrétnom prípade to skôr vykazuje pojem závislej práce a tam je potrebné povedať, že ak sa pracovný pomer neuzavrie písomne platí, že bol uzatvorený na dobu neučitú.

Zároveň Vás musím upozorniť, že zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka 632-648 zákona č.40/1964 S.b. je možné uzatvoriť len na hmotne zachytiteľný výsledok činnosti čo práca upratovačky nie je. Predmet zmluvy
o dielo podľa Občianskeho zákonníka musí mať vecný charakter.


Nevyplatenie mzdy a trestné oznámenie

Otázka: 

Prosim radu zamestnavatel pracujem u neho viac ako 5 rokov nevyplatil mzdu za mesiac máj 2010,jún 2010, ako mám postupovať , aby som neprišla o odstupné nakoľko na účte firmy nie je dostatok financií a zamestanávatel nevlastní
nič cenné čo by sa dalo spenažiť auto si koncom roka previedol na seba a máme vo firme len strare pocitace inak nic a sme v prenajme.Ked so sefke povedala ze nemam mzdu 2 mesiace - odpoved ona o tom VIE.Dakujem za Vašu > pomoc.Mne peniaze chybajú z čoho mám žiť nemám iný prijem.

Vážená pani,

toto bude skôr faktický ako právny problém. Samozrejme, že na mzdu máte nárok. Na jednej strane Vám Zákonník práce dáva možnosť okamžite skončiť pracovný pomer ak je Váš zamestnávateľ v omeškaní s platením mzdy , náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti § 69/ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. na druhej strane Vám ide najmä o prácu, ktorá Vás živí. Bola by tu


Hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov

Otázka: 

dobry den .ked chceme v spoločenstve vlast.bytov a neb priest.prijať inštitút dobrovoľnej dražby,koľko percent je na prijatie potrebné hlasov z celkového počtu majiteľov bytov dakujem

Vážený pane,

hlasovanie upravuje § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle ô 14/2 citovaného predpisu

Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze


Dedenie a podielové spoluvlastníctvo

Otázka: 

prajem pekný deň,
ďakujem za možnosť o bezplatné poradenstvo je to z vašej strany šľachetný čin.Prosím o radu pri našom probleme: Manželka vlastni 1/2 rodičovského domu, časť nadobudla dedením a časť darovacou zmlumou. Ďalší dvaja surodenci vlastnia druhú polovicu domu.Oni prišli s návrhom na vysporiadanie spolupodielové vlastníctva.
Nakoľko pri prvom stretnuti medzi surodencami nedošlo k dohode koľko im máme za ich čiastky vyplatiť zavolali si znalcu, ktorý dom ohodnotil na
95 000€. Čo matematicky znamena že by sme im mali vyplatiť 47 500 €. Oni však žiadajú vyplatiť 66 387 € tzn každy chce po 1 mil. SKK. Chcem sa spýtať ako máme ďalej postupovať nakoľko mi im chceme vyplatiť toľko koľko určil znalec. Maju právny nárok žiadať vyššiu sumu. Čo nám můžu právne spůsobiť. ďakujem

Vážený pane,

v zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zostal v spoluvlastníckom
vzťahu. To znamená, že pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú je tu možnosť
podať návrh na súd na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva .Toto
upravuje § 142 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. .

Súd má v takom prípade tri možnosti
1. ak je vec reálne deliteľná ( napríklad dvojdom ) môže rozhodnúť i o tom, že vec sa rozdelí ak je to možné
2.prikáže niektorému zo spoluvlastníkov vec za náhradu
3.ak nie je možné riešenie podľa bodov 1 a 2 môže nariadiť jej predaj a


Dedičské konanie

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat - moje maminka zemřela. Vlastní ve Velké Lomnici několik pozemků i podílů na pozemcích. Je potřeba projednat dědictví. Maminka měla trvalé bydliště v Šumperku v ČR, takže dědictví se projednává u notáře v Šumperku.
Bylo mi ale řečeno, že pozemky - orná půda - projednat u notáře v Šumperku nelze, že tyto se musí projednat u notáře na Slovensku. Katastr nemovitostí by prý na základě rozhodnutí vydaného u notáře v Šumperku (podepsaného nejvyšší soudkyní Okresního soudu Šumperk) tyto nemovitosti nezapsal. Můžete mi sdělit, zda-li je možné a pokud ano, tak na základě jakého zákona nebo paragrafu tyto pozemky projednat na notářství v České republice tak, aby je katastr nemovitostí na Slovensku zapsal?
Děkuji a přeji hezký den

Vážená pani,

tento fakt vyplýva z toho, že súčasťou štátnej suverenity je i to, že na jeho území akceptuje iba svoje právne predpisy a rozhodnutia svojich orgánov.

Druhá vec je , že za určitých okolností sa cudzie rozhodnutia uznávajú, ale to je problematika, ktorá presahuje rámec tejto otázku.

Na konanie o dedidčstve je príslušný súd v zmysle § 88 ods. 1 písm. l)zákona č. 99/1963 S.b. v ktorého obvode mal poručiteľ naposledy bydlisko,a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal


Úverový podvod

Otázka: 

ázov: Právna pomoc

Spáchal sa podvod podľa § 222 - úverový podvod tým, že sa z nerozvážnosti pod zámienkou že je zamestnaný /falošný doklad/ vylákala pôžička v sume 18000 Sk v roku 2007. Úver sa čiastočne najprv splácal, no potom sa prestal. To sa dostalo na súd, no ešte pred súdom sa celý úver aj s
navýšením zaplatil v plnej hodnote, a veriteľ stiahol obžalobu. No súd rozhodol o výške trestu 2 roky a 7 mesiacov nepodmienečne. Prokurátor nechcel pripustiť dohodu. Prosím o rýchlu odpoveď nakoľko je to v časovej tiesni. Tiež otázka: Nemohol byť súdený podľa iného § ?, keďže žiadna škoda v konečnom dôsledku nebola? Ďakujem.

Vážený pane,

v tomto štádiu sa dá robiť veľmi málo. Môžete podať odvolanie. Domnievam sa, že ustanovenie zákona je aplikované korektne. Samozrejme to, že ste úver zaplatil by malo poľahčujúca okolnosť. V každom páde by som odporúčal nájsť si právnika, aby sa konkrétne pozrel na problém.Takto na diaľku sa
mi ťažko vyjadruje. Aj keď som rozsudok nevidel buď došlo k súbehu trestných činov , alebo zavážilo to, že ste sfalšoval doklad , pretože výška trestu je vzhľadom na výšku úveru vysoká.

Poznámka autora


Prenájom bytu osobou s mentálnym postihnutím

Otázka: 

Ziadam o pomoc za mojho mentalne handiapovaneho syna v dobrej voli prepozical známemu sestrin byt, /v ktorom ma uzivacie pravo do smrti/ na dobu od januara- do marca 2O1O. Ten sa sa mu neohlasuje, nemozeme sa mu ani dovolat aby nam vratil kluce od bytu, dlzobu za bývanie. ako mame postupovat aby uvolnil byt a nasledne zaplatit dlzobu. Nastastie ked som sa to dozvedela, tak som ho konecne vystoppovala a donutila ho napisat cestne prehlasenie o dlzobe, tak aspo to mam ako doklad.
Prosim o postup nakolko moj syn ktory t.c. byva u mna , nie je schopny toto vybavit. Dakujem za porozumenie .

Vážená pani,

v prvom rade je potrebné riešiť otázku či je Váš syn zbavený / obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Ak áno, potom mal, respektíve by mal konať jeho opatrovník. Úkony vykonané takouto osobou by boli neplatné a teda aj dohoda o nájme / nájomnom by bola neplatná ako celok.


Výpoveď z nájmu bytu

Otázka: 

Dobry den, chcel by som sa opytat na zaklade coho by som mohol riesit vystahovanie najomcu z bytu ak by po skonceni najomnej zmluvy nechcel dotycny odist z bytu. Napr. najomca nezaplatil zatial za jeden mesiac najom podla najomnej zmluvy. Dakujem za odpoved.

Vážený pane,

nájom upravujú ustanovenia § 663 až 723 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. a špeciálne nájom bytu je upravený v § 685 ať 723 citovaného predpisu. Je potrebné rozlišovať medzi situáciou kedy nájomná zmluva skončila uplynutím doby nájmu, dohodou, prípadne výpoveďou zo strany nájomcu a keď nájomná zmluva skončila výpoveďou prenajímateľa. Nájom bytu je chránený to znamená, že pokiaľ prenajímateľ dá nájomcovi výpoveď spravidla je opustenie bytu vizané na poskytnutie bytovej náhrady.


Prevod nehnuteľnosti po rozvode

Otázka: 

Prajem Vám pekný deň, chcel by som sa informovať ohľadne BSM. S manželkou sme sa zobrali 1.8.1996 a súd nás rozviedol 10.2.2008. Pred uzavretím manželstva dňa 5.2.1996 som si kúpil garáž . Dňa 1.3. 2006 mi mama účelovo darovala 200 000 tis. SK na zakúpenie druhej garáže . Darovacia zmluva je potvrdená notárom. Za tieto peniaze som dňa 19.3.2006 zakúpil garáž na svoje meno. Bývalá manželka nechcela uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM. Dňa 5.5.2008 som obe garáže daroval bratovi. Dňa 15.3.2010 mi bývalá manželka poslala oznámenie, že sa dovoláva relatívnej neplatnosti úkonu – darovacej zmluvy na garáže, lebo tieto nehnuteľnosti patrili v dobe ich prevodu do BSM , a k prevodu nedala súhlas.

Chcel by som sa spýtať, či bývalá manželka može úspešne napadnúť prostredníctvom súdu túto darovaciu zmluvu ak :
1. garáž som už vlastnil pred uzavretím manželstva a druhú som síce zakúpil v priebehu manželstva, ale za účelovo darované peniaze mojej osobe a je to notársky aj podchytené. Ako mám postupovať ?

Vážený pane,

nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudol pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM a garáž, ktorá bola preukazateľne nadobudnutá za peniaze, ktoré Vám boli darované tak isto nie je predmetom BSM, pretože bola nadobudnutá za peniaze, ktoré nepatrili do BSM čiže došlo iba k zmene formy vlastníctva
namiesto peňazí na nehnuteľnosť.

citujem § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
§ 143


Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a trestné stíhanie

Otázka: 

Chcela by som sa spýtať ako mám ďalej postupovať. Mám problémy s manželom, s ktorým sú na súde vedené civilné i trestné konania.
Trestné: obmedzovanie osobnej slobody podľa § 183 ods l, ods. 2 písm. a)písm. d) Tr.zákona a prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. l, ods.2 písm.b, písm. e) Tr. zákona vedené na OS v S. Manžel bol od augusta 2008 do mája 2009 vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove. Okresný súd v S. ho odsúdil, na akú dobu to neviem, pretože ako poškodená to nemusím vedieť. Voči rozsudku sa odvolal a Krajský súd ho prepustil na slobodu a vec vrátil Os v S. V auguste 2009 bola podaná ďalšia obžaloba za prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. l, ods. 2 písm. a) Trestného zákona za úmyselné podpálenie osobného automobilu, čím mi vznikla škoda 22.357,43€. Auto bolo mojím osobným majetkom vylúčeným
z BSM, nakoľko bolo zakúpené z peňazí, ktoré som dostala ako náhradu škody za bolestné a stratu spoločenského uplatnenia rozsudkom KS v B.B. Podľa odpovedi na moju sťažnosť, ktorú som dostala od predsedu súdu v S. sa obidve trestné veci budu posudzovať v jednom konaní. O zbytočných
prieťahoch Vám písať nebudem. Civilné: od apríla 2008 so podala návrh na rozvod manželstva a do dnešného dňa 23.3.2010 sme ešte stále manželia.Dostavil sa na jedno
jediné pojednávanie v auguste 2009, kde žiadal syna do svojej starostlivosti. Súd nariadil znalecké psychologické dokazovanie a na tomto to stojí. Manžel je vlastníkom bytu, ktorý bol zrekonštruovaný z mojich peňazí ( cca 400.000 Sk) V byte sa však od mája 2009 nezdržiava, žije u nás v obci s asociálmi ako bezdomovec. Hoci som súdu v N.Z. kde som podala návrh na zákaz styku s maloletým trojročným synom oznámila miesto jeho súčasného pobytu, polícia zistila podľa vyjadrenia jemu blízkych osôb že taká osoba sa tam nenachádzala,nenachádza a ani nachádzať nebude. Pritom ho tu v obci bežne stretávame, ale on sa tvári že nás nepozná.
Chcem sa Vás spýtať:

1. či musí súd v S. v trestnej veci podľa § 245, rozhodnúť aj o náhrade škody, pretože z listu od predsedu súdu vyplýva, že si mám
škodu uplatniť vo vysporiadaní BSM, ako keď peniaze sú z BSM-ky vylúčené 2. ak nás súd po psychologickom vyšetrení nášho už teraz trojročného
syna rozvedie, či mám podať návrh na vysporiadanie BSM( mojich cca 400- tis. Sk daných do rekonštrukcie jeho bytu + auto ?
3. ako ho donútim,legálnym spôsobom, aby si plnil svoje povinnosti a chodil na súdne pojednávania, keď ho ani polícia nevie nájsť. Ďakujem

Vážená pani ,

v zmysle § 173 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok Rovnopis rozsudku sa doručí obžalovanému, prokurátorovi, poškodenému,
ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, zúčastnenej osobe, a to aj keď boli pri vyhlásení rozsudku prítomní.

Náhrada škody spôsobená trestným činom je jedna vec a vysporiadanie BSM vec druhá. Pokiaľ Vám zhorelo auto a vznikla Vám škoda touto sa bude súd musieť zaoberať v trestnom konaní ak si ju riadne uplatníte / uplatnila v trestnom konaní.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah