Vady použitej veci - kúpa ojazdeného auta

Otázka: 

dobry den chcem sa opytat vcera sme kupili auto a po 1hodinovej jazde sme zistili ze auto sa prehrieva zavolali sme majitelovi a povedali sme o chybe auto sme mu vratili a chceli sme sa dohodnut o vrateni penazi ale majitel zacal vymyslat do akeho casu mozeme trvat na vrateni penazi.dakujem

Vážená pani,

predovšetkým je potrebné povedať, že aj pri predaji ojazdeného auta ojazdené auto má predávajúci zodpovednosť za vady veci aj keď modifikovanú
tým, že vady vyplývajúce z bežného opotrebenia sa nedajú pochopiteľne reklamovať, pretože bežné opotrebenie nie je vadou, ale vlastnosťou
použitej veci.

V zásade je zodpovednosť za vady veci upravená u ustanoveniach § 499 až 510 Občianskeho zákonníka všeobecne zákon č. 40/1964 S.b. a v § 596-600
Občianskeho zákonníka. Pre zodpovednosť za vady tovaru kúpeného v obchode ( spotrebiteľské kúpne zmluvy ) platia ustanovenia § 619-627 Občianskeho
zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. To sa ale týka zmlúv, kde na jednej strane vystupuje občan a na druhej strane podnikateľ, teda nie vo vzťahoch
občan - občan.

Vo Vašom konkrétnom prípade by bolo žiadúce poznať obsah kúpnej zmluvy.

Vaše nároky samozrejme budú závisieť od povahy vady na veci. Ak budeme predpokladať, že vada veci nie je vadou, ktorá by zodpovedala bežnému
opotrebeniu veci ako veci použitej potom Vás mal predávajúci na túto vadu upozorniť pri predaji veci citujem § 596 Občianskeho zákonníka

Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny
zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. § 597 ods. 1
Občianskeho zákonníka

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené
kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Okrem toho kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. § 598
Občianskeho zákonníka.

Na Vašom mieste by som preukazateľným spôsobom uplatnil nárok na zľavu z kúpnej ceny ( najlepšie písomne ) a pokiaľ by išlo o vadu neodstrániteľnú
potom by som si žiadal odstúpiť od zmluvy. Vadu by som si nechal pozrieť v autorizovanom servise, ktorý by prípadne sa mohol vyjadriť o akú vadu ide
a aké náklady sú s ňou spojené. Ak vy bolo podozrenie, že auto má najazdených viac kilometrov ako bolo deklarované potom by išlo o prípad
podľa § 597 ods. 2 teda o vlastnosť , ktorú auto nemá napriek tomu, že bola deklarovaná a tam by sa dalo priamo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah