Zmluvná pokuta v dohode o pracovnej činnosti

Otázka: 

Dobrý deň,
prosím Vás o radu v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Dcéra je vysokoškoláčka - denné štúdium a popri štúdiu chodí do práce. Má uzavretú dohodu o pracovnej činnosti na dobu dvoch rokov. Práca ju aj baví, no s majiteľkou a šéfkou v jednej osobe si vôbec nesadla a myslí si, že to takýmto spôsobom nepovedie nikam. Teraz tá otázka. Majiteľka jej zaplatila školenie v hodnote 1000 EUR na získanie potrebného certifikátu.V zmluve sa dcéra zaviazala, že ak skončí prácu pred uplynutím doby dvoch rokov, tak musí zaplatiť zmluvnú pokutu tých 1000 EUR. Musela by to naozaj dcéra zaplatiť, keď je študentka, hoci to podpísala? Má nejakú možnosť ukončiť dohodu bez toho, aby bola zo strany majiteľky sankcionovaná?Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Vážená pani,

Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. pozná pracovný pomer a potom dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru , čo je deviata časť Zákonníka práce § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z.z..

V § 223 ods. 1 posledná veta sa píše citujem Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.

Prvá časť Zákonníka práce § 1 až § 40 upravuje všeobecné zásady ako defínica pojmov zamestnávateľ, zamestnanec a pod.

Pracovný pomer je upravený v druhej časti Zákonníka práce § 41 a nasledujúce.

Zamestnávateľ môže uzatvoriť so zamestnancom dohodu o zvyšovaní kvalifikácie § 155 Zákoníka práce. Toto ustanovenie patrí do siedmej časti Zákonníka práce - Podniková sociálna politika § 151 až § 176 Zákonníka práce.

Čo to v praxi pre Vašu dcéru znamená. Vzhľadom na to, že na dohodu o pracovnej činnosti sa vzťahujú len ustanovenia prvej časti Zákonníka práce, tak sa na ňu ustanovenia upravujúce pracovný pomer a veci s ním súvisiace nevzťahujú. Ako som už naznačil dohoda o zvyšovaní kvalifikácie je upravená v siedmej časti Zákonníka práce a preto sa tieto ustanovenia na zamestnanca pracujúceho na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru ( teda i dohody o vykonaní práce ) nevzťahujú. Nie je teda platne možné takúto dohodu uzatvoriť so zamestnancom, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti. Ani keby to bol pracovný pomer, tak dohodnúť zmluvnú pokutu nie je v tomto prípade možné, pretože Zákonník práce v takomto prípade pozná iba záväzok zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere určitú dobu, alebo zaplatiť náklady na vzdelávanie.

Vo všeobecnosti je snaha zamestnávateľov uplatňovať zmluvnú pokutu v pracovnoprávnych vzťahoch,ale tieto snahy narazia na špeciálnu úpravu zabezpečenia záväzkov v Zákonníku práce konkrétne v § 20 citujem

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

Zmluvná pokuta medzi nimi nie je a teda ju ani nemožno pre porušenie povinnosti zo zmluvy uzatváranej v režime Zákonníka práce platne uzatvoriť.

s pozdravom Grant


právna pomoc napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah