Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a trestné stíhanie

Otázka: 

Chcela by som sa spýtať ako mám ďalej postupovať. Mám problémy s manželom, s ktorým sú na súde vedené civilné i trestné konania.
Trestné: obmedzovanie osobnej slobody podľa § 183 ods l, ods. 2 písm. a)písm. d) Tr.zákona a prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. l, ods.2 písm.b, písm. e) Tr. zákona vedené na OS v S. Manžel bol od augusta 2008 do mája 2009 vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove. Okresný súd v S. ho odsúdil, na akú dobu to neviem, pretože ako poškodená to nemusím vedieť. Voči rozsudku sa odvolal a Krajský súd ho prepustil na slobodu a vec vrátil Os v S. V auguste 2009 bola podaná ďalšia obžaloba za prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. l, ods. 2 písm. a) Trestného zákona za úmyselné podpálenie osobného automobilu, čím mi vznikla škoda 22.357,43€. Auto bolo mojím osobným majetkom vylúčeným
z BSM, nakoľko bolo zakúpené z peňazí, ktoré som dostala ako náhradu škody za bolestné a stratu spoločenského uplatnenia rozsudkom KS v B.B. Podľa odpovedi na moju sťažnosť, ktorú som dostala od predsedu súdu v S. sa obidve trestné veci budu posudzovať v jednom konaní. O zbytočných
prieťahoch Vám písať nebudem. Civilné: od apríla 2008 so podala návrh na rozvod manželstva a do dnešného dňa 23.3.2010 sme ešte stále manželia.Dostavil sa na jedno
jediné pojednávanie v auguste 2009, kde žiadal syna do svojej starostlivosti. Súd nariadil znalecké psychologické dokazovanie a na tomto to stojí. Manžel je vlastníkom bytu, ktorý bol zrekonštruovaný z mojich peňazí ( cca 400.000 Sk) V byte sa však od mája 2009 nezdržiava, žije u nás v obci s asociálmi ako bezdomovec. Hoci som súdu v N.Z. kde som podala návrh na zákaz styku s maloletým trojročným synom oznámila miesto jeho súčasného pobytu, polícia zistila podľa vyjadrenia jemu blízkych osôb že taká osoba sa tam nenachádzala,nenachádza a ani nachádzať nebude. Pritom ho tu v obci bežne stretávame, ale on sa tvári že nás nepozná.
Chcem sa Vás spýtať:

1. či musí súd v S. v trestnej veci podľa § 245, rozhodnúť aj o náhrade škody, pretože z listu od predsedu súdu vyplýva, že si mám
škodu uplatniť vo vysporiadaní BSM, ako keď peniaze sú z BSM-ky vylúčené 2. ak nás súd po psychologickom vyšetrení nášho už teraz trojročného
syna rozvedie, či mám podať návrh na vysporiadanie BSM( mojich cca 400- tis. Sk daných do rekonštrukcie jeho bytu + auto ?
3. ako ho donútim,legálnym spôsobom, aby si plnil svoje povinnosti a chodil na súdne pojednávania, keď ho ani polícia nevie nájsť. Ďakujem

Vážená pani ,

v zmysle § 173 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok Rovnopis rozsudku sa doručí obžalovanému, prokurátorovi, poškodenému,
ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, zúčastnenej osobe, a to aj keď boli pri vyhlásení rozsudku prítomní.

Náhrada škody spôsobená trestným činom je jedna vec a vysporiadanie BSM vec druhá. Pokiaľ Vám zhorelo auto a vznikla Vám škoda touto sa bude súd musieť zaoberať v trestnom konaní ak si ju riadne uplatníte / uplatnila v trestnom konaní.

Vysporiadanie BSM je vec, ktorá s trestným stíhaním nemá nič spoločné a toto je potrebné riešiť v civilnom konaní i keď je pravdou, že niektoré skutočnosti vyplývajúce z trestného konania môžu byť zohľadnené a použité i v konaní o zrušenie BSM.

Náhradu škody za zhorené auto si je potrebné riadne uplatniť v trestnom konaní a súd by mal v konaní o náhrade škody postupovať v zmysle predpisov civilného práva. To znamená, že bude riešiť ako otázku predbežnú či auto patrilo do BSM, alebo nie, pretože mu to umožňuje § 7 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a nejde o o otázku osobného stavu. Súdy sa veľmi radi zbavujú zodpovednosti za výrok o náhrade škody odkázaním poškodeného na konanie vo veciach občianskoprávnych voči čomu máte možnosť podať opravný prostriedok.

K otázka ako prinútiť V8šho manžela chodiť na pojednávania veľa nie je ale je možné konaž v jeho neprítomnosti. Podrobnejšie sa vyjadriť neviem, pretože nepoznám okolnosti prípadu.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah