Sirotský dôchodok

Otázka: 

Som vyše 12 rokov rozvedená, bývalý manžel platil na našu dcéru, ktorá má dnes 14 rokov, výživné 3 000.- Sk.Bohužiaľ, v týchto dňoch zomrel a ja neviem ako mám postupovať vo veci ďalšieho finančného príspevku na dcéru. Prosím Vás, poraďte mi, na koho sa mám obrátiť a čo všetko musí obsahovať moja prípadná žiadosť o sirotský príspevok. Kto mi ho bude teraz vyplácať a z čoho sa vlastne vypočítava? Exmanžel bol SZČO, na súdoch vždy uvádzal hrubý mes. príjem 9 000.- SK!!!! Ak mi to vypočítajú z tohto, asi nedostanem nič! Som zamestnaná v školstve, môj príjem je cca 10 500 mesačne, iný príjem nemám. Ešte by ma zaujímalo, či sa pri vypočítavaní príspevku zohľadňuje vek dieťaťa a jeho potreby tak, ako pri určovaní výživného. Alebo je to " fixná " suma? Veľmi mi poôžete, ak mi dáte odpoveď.

Vážená pani,

nárok na sirotský dôchodok upravujú §§ 76,77 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. V zmysle vyššie uvedených ustanovení nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z pvolania.

Suma sirotského dôchodku je 40% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ktorého smrťou vznikol nezaopatrenému dieťaťu nárok na sirotský dôchodok.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že sirotský dôchodok ako dávka dôchodkového poistenia nezávisí od výšky nákladov na život a ani od veku dieťaťa až na to, že nárok naň zaniká dovŕšením 26 roku veku dieťaťa.
Informácie o tomto probléme nájdete i na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

s pozdravom

Grant


Odňatie sirotského dôchodku napsal neprihlásený
otazka napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah