Príjamcie pohovory na VŠ

Otázka: 

Dobrý deň, prepáčte že Vás vyrušujem, ale potrebovala by som pomoct ohľadom jednej veci so štúdiom. Ukončila som Bakalárske štúdium a podala som si aj so spolužiačkami prihlášky na magisterské štúdium v tom istom obore ale na inej Univerzite.Obdržali sme pokyny na zaplatenie poplatku.

Následne sme čakali na
pozvánku na prijímacie pohovory alebo vyrozumenie či nás prijali alebo nie. Až do minulého týždňa nám nedali vôbec vedieť či nás prijali tak tam spolužiačka napísala, že si žiada späť poplatok pretože nás nepozvali na pohovor ani
neoznámili či sme prijatí alebo nie. Následne nám skoro všetkým poslali doporučený list, ktorý citujem:

VEC: Rozhodnutie o neprijatí na štúdium na vysokej škole v akademickom roku 2008-09.

Podľa paragrafu 58 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neprijímam Vás na dennú formu štúdia dvojročného magisterského študijného programu
.......

Odôvodnenie:
Na základe Vašej prihlášky, zhodnotenia výsledkov bakalárskeho štúdia a podmienok prijímacieho konania ste nesplnili kritériá stanovené Akademickým senátom ..... /napr. nevykonali ste bakalársku skúšku, nepredložili ste potrebné doklady alebo ústrižok o zaplatení do požadovaného termínu/.

Ná základe poučenia sa môžeme odvolať a podať žiadosť na odvolanie a preskúmanie do 7 dní, tak by som Vás chcela poprosiť či by ste mi mohli odpísať čo najskôr pretože som sa vrátila zo zahraničia a list prišiel minulý týždeň.

Existuje nejaký paragraf na základe ktorého máme právo požiadať späť poplatok 800sk, mám doma ústrižok že som ho načas zaplatila a to bolo všetko čo tá univerzita žiadala a následne sa už neozvala a neoboznámila ma o prijímacom konaní ani či mám poslat bakalársky diplom.Až tento týždeň že nás nepríjmajú.

Vopred ďakujem za radu

Vážená pani,

v zásade ide o to, či si škola splnila, alebo nesplnila voči Vám svoje povinnosti. Vrátenie poplatku nie je možné, pretože účasť na príjmacích pohovoroch je dobrovoľná. Pri vyhlásení príjmacieho konania VŠ je povinná zverejniť kritériá , ktoré sú na uchádzača kladené.

Neviem , aké boli kritériá, ale pokiaľ boli príjmacie pohovory a Vám nebola umožnená účasť na príjmacích pohovoroch, bolo by to vážne porušenie zákona a potom by už suma 800,-Sk nebola podstatou problému. Domnievam sa , že by tým VŠ porušila povinnosť uloženú jej v § 56,§ 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Ja by som podal okamžite odvolanie, kde by som napadol všetky body , aby som stihol lehotu. Mimochodom odvolacia lehota je 8 dní a nie 7 § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. . Mimochodom pokiaľ by pozvánka mala byť a nebola poslaná a i keby ste i zmeškali odvolanie obrátil by som sa na MŠ SR.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah