Prepis úveru. Zmena dlžníka a súhlas banky.

Otázka: 

Dobrý deň
S bývalým priateľom sme zobrali úver z PSS. Ja som dlžník a on ručiteľ. Po rozchode sme sa dohodli, že on bude splácať úver. Nestalo sa. PSS postúpila úver advokárskej kancelárii, pretože sa nesplácal, na vymáhanie. Po telefonickom rozhovore ma odporúčili na PSS. Pracovníčky PSS neboli vôbec ochotné ma informovať o nejakom spôsobe prepisu úveru. Môžte mi prosím povedať akú mám možnosť prepísať úver na ručiteľa, alebo na inú osobu, alebo či on môže prepísať úver na seba a ručiť nehnuteľnosťou a mať svojho ručiteľa. On súhlasiť bude. Keďže už spolu nežijeme, nechcem na úvere figurovať a mať kvôli tomu problémy.
Ďakujem

Vážená pani,

úver je v podstate záväzok. Občiansky zákonník umožňuje prevziať záväzok inej osoby, ale tu sa rozlišujú tri prípady
1. veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka § 531 ods. 1
2. veriteľ nedá súhlas so zmenou dlžníka § 534
3. verietľ sa dohodne s treťou osobou, že prevezme jeho dlh § 533

V prvom prípade nastáva zmena na strane dlžníka a pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi,
alebo tomu, kto dlh prevzal. V druhom prípade ak sa niekto s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne.V treťom prípade Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s
veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.

Dá sa teda povedať, že "prepis úveru" je v podstate prvá situácia. Je len na dobrej vôli banky, či bude súhlasiť. Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje,
aby sa uzavrela písomnou formou § 531 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Okrem toho Vás musím upozorniť, že plnenie zo strany Vášho bývalého priateľa
banke by sa v súčasnosti zakladalo regresný nárok Vášho bývalého priateľa voči Vám či už ako regresný nárok ručiteľa pri plnení za dlžníka v zmysle
§ 550 Občianskeho zákonníka, prípadne z titulu bezdôvodného obohatenia pokiaľ by plnil dobrovoľne za Vás bez toho, aby banka uplatnila voči nemu
pohľadávku z ručenia § 451-459 Občianskeho zákonníka.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah