Podnájom bytu - dĺžka výpovednej doby

Otázka: 

Dobrý deň, prosím o radu. 16.08. som sa nasťahovala do podnájmu. S majiteľkou bytu som podpísala zmluvu na tri mesiace, teda do 16.11.2010 s
výpovednou lehotou 2 mesiace. Lenže sa nečakane vyriešilo moje bývanie a je pre mňa nevýhodné platiť podnájom aj nájom v novom byte. Dá sa
zmluva o podnájme ukončiť skôr? Vopred ďakujem za odpoveď.

Na Váš problém sa vzťahuje Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 S.b.najmä § 719 a § 710 citovaného predpisu.
Predovšetkým je potrebné povedať, že zmluva by mala určiť podmienky jej ukončenia. Ak sa pri podnájme nedohodlo niečo iné je výpovedná doba
trojmesačná.Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

Inými slovami pokiaľ majiteľka nebude súhlasiť so skorším ukončením prenájmu Skončí sa tento uplynutím výpovednej doby.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah