Exekučné konanie a prehliadka obydlia

Otázka: 

Dobrý deň. Dostala som Výzvu od exekútora na vykonanie súpisu môjho majetku.Exekúcia sa netýkala priamo mňa,je to pohľadávka môjho bývalého priateľa,ktorý už od apríla 2010 u mňa nebýva. Chcem podotknúť,že priateľ nemal u mňa ani trvalý a ani prechodný pobyt a nemá u mňa ani žiadny majetok. Keď som sa na to pýtala pracovníčky exekútorky,že prečo nerobia exekúciu v jeho trvalom pobyt,povedala,lebo u
mna býval. Neviem,som laik,ale pokiaľ nemá niekto čo len trvalý pobyt a ani žiadny majetok mu nepatrí nemal by byť postihovaná druhá osoba. Poraďte. Ďakujem

Vážená pani,

Exekútor vychádza zo znenia § 119 ods. 1 Exekučného poriadku zákon č. 233/1995 Z.z. (1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.

Pokiaľ ide o Vás Voči Vám sa exekúcia viesť nemôže, pretože Vy nie ste povinná. Voči Vám nemôžu byť uplatnené žiadne donucovacie prostriedky. Predpokladám, že súpis vecí nebol vykonaný. Oznámte súdnemu exekútorovi, že veci sú vo Vašom výlučnom vlastníctve a že u Vás Váš bývalý priateľ už
nebýva.Oznámie urobte písomne najlepšie doporučenou poštou na adresu exekútorského úradu. Tým pádom nedôjde k súpisu vecí.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah