Dedenie a podielové spoluvlastníctvo

Otázka: 

prajem pekný deň,
ďakujem za možnosť o bezplatné poradenstvo je to z vašej strany šľachetný čin.Prosím o radu pri našom probleme: Manželka vlastni 1/2 rodičovského domu, časť nadobudla dedením a časť darovacou zmlumou. Ďalší dvaja surodenci vlastnia druhú polovicu domu.Oni prišli s návrhom na vysporiadanie spolupodielové vlastníctva.
Nakoľko pri prvom stretnuti medzi surodencami nedošlo k dohode koľko im máme za ich čiastky vyplatiť zavolali si znalcu, ktorý dom ohodnotil na
95 000€. Čo matematicky znamena že by sme im mali vyplatiť 47 500 €. Oni však žiadajú vyplatiť 66 387 € tzn každy chce po 1 mil. SKK. Chcem sa spýtať ako máme ďalej postupovať nakoľko mi im chceme vyplatiť toľko koľko určil znalec. Maju právny nárok žiadať vyššiu sumu. Čo nám můžu právne spůsobiť. ďakujem

Vážený pane,

v zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zostal v spoluvlastníckom
vzťahu. To znamená, že pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú je tu možnosť
podať návrh na súd na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva .Toto
upravuje § 142 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. .

Súd má v takom prípade tri možnosti
1. ak je vec reálne deliteľná ( napríklad dvojdom ) môže rozhodnúť i o tom, že vec sa rozdelí ak je to možné
2.prikáže niektorému zo spoluvlastníkov vec za náhradu
3.ak nie je možné riešenie podľa bodov 1 a 2 môže nariadiť jej predaj a
peniaze sa rozdelia medzi bývalých spoluvlastníkov.
Prípadne môže k nehnuteľnej veci zriadiť vecné bremeno v prospech
niektorého zo spoluvlastníkov - typicky právo prechodu cez pozemok.

Z hľadiska procesného je potrebné povedať, že súd nie je viazaný návrhom účastníkov a môže vybrať spôsob, ktorý sa mu zdá vhodnejší. Napriek tomu súdy zhodnocujú reálnu situáciu tak, aby bolo zohľadnené účelné užívanie
veci.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že súdne konanie je spoplatnené a základom z ktorého sa súdny poplatok vyrubí je požadovaný nárok, pričom sadzba v občianskoprávnych veciach je 6 %, najmenej 16, 50 eura, najviac 16 596, 50 eura a to za konanie na prvom stupni a zvlášť za odvolacie konanie.
To v praxi pri požiadavke 66387 Eur je poplatok vo výške 3983,22 Eur za podanie návrhu. To je suma, ktorá stojí za zváženie a oplatí sa rozumne dohodnúť.

Súd by určite vychádzal pri určení hodnoty sporu zo znaleckého posudku či už urobeného Vami, ale protistranou. Vy najlepšie viete či je cena nehnuteľnosti v znaleckom posudku reálna a ak áno tak potom by sa ostatným spoluvlastníkom neoplatilo ísť do súdneho sporu, pretože za súčasnej situácie nie je predpoklad výrazného nárastu ceny nehnuteľností ( i keď lokálne to môže byť inak) .

s pozdravom Grant


| napsal neprihlásený
exekutor,prosim o radu napsal neprihlásený
cena spoluvlstníckého podielu napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah