Výpoveď daná zamestnancom

Otázka: 

Dobrý deň!
Potrebovala by som poradiť ohľadne môjho odchodu zo zamestnania. Našla som si prácu bližšie k bydlisku a v máji som podala Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, v ktorom som uviedla aj požadovaný dátum odchodu - 31.8.2009. Žiaľ, nenapísala som \"dohodou\", nakoľko som sa domnievala, že nenastanú zo strany zamestnanca problémy. Ďalej som sa domnievala, že žiadosť je vlastne výpoveďou.
Zamestnanec mi dal odpoveď, v ktorej súhlasí s rozviazaním pracovného pomeru ku 31.8.2009. Žiada však odo mňa výpoveď. Lenže výpoveď môžem napísať len v júni, nakoľko odpoveď od zamestnávateľa mi bola doručená 1.6. a obávam sa, že tým pádom bude platiť 3mesačná výpovedná lehota (pracujem 6 rokov) a riaditeľ ma nepustí z práce v auguste, alebo niečo vymyslí, aby nás mohol \"potrestať\" za to, že sme dali výpoveď (Sme dvaja).
Som učiteľka, dovolenka - 30 dní - mi začne plynúť od 21. 7. a do tohto času musím zotrvať na pracovisku.
Prosím Vás, ak mi viete poradiť, čo mám urobiť, aby som mohla v septembri nastúpiť bez problémov do novej práce, budem Vám veľmi vďačná. Prosím, odpovedzte mi v čo najrýchlejšom čase ako to bude možné, lebo šéf na nás veľmi tlačí.

Vážená pani,

pokiaľ Vám zamestnávateľ dal písomné stanovisko, že súhlasí s výpoveďou k 31.8. tak nie je čo riešiť, pretože právny úkon sa posudzuje podľa jeho obsahu i keď je nesprávne označený. V zmysle § 15 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce citujem: prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom. To platí aj v prípade zákona O výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 553/2003 Z.z.

Pri výpovedi zo strany zamestnanca je výpovedná lehota vždy dvojmesačná § 62 zákona č. 311/2001 Z.z.Trojmesačná výpovedná lehota na ktorú sa odvolávate sa vzťahuje na výpoveď zo strany zamestnávateľa. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.

Inými slovami ak v priebehu mesiaca jún 2009 dáte výpoveď , tak výpovedná doba začne plynúť 1.7.2009 a skončí 31.8.2009.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah