Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie a zotrvanie v pracovnom pomere

Otázka: 

V januari 2004 som si zacala robit postgradual. Zamestnavatel mi na prednasky daval platene volno. Studium som ukoncila vo februari 2005 a teraz mi zamestnavatel predlozil na podpis dohodu o studiu, kde za mam zaviazat ze u neho zostanem 5 rokov a ak nie, nahradim im vsetky naklady, ktore so mnou mali. Neplatili mi nic /ani skolne, ani cestovne, ani ubytovanie/, isla mi len mzda. Mozu pozadovat tuto mzdu odo mna? Mam im to vobec podpisat, ked na zmluve uviedli datum 2.januar 2004?! POzerala som zakonnik prace, ale mudrejsia nie som ovela.

Túto problematiku upravujú §§ 140, 155 a 222 zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce ďalej len ZP

V zmysle § 155 ZP môže uzavrieť zamestnávateľ so zamestnancom dohodu o tom, že mu bude uhrádzať náklady na štúdium poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a pod. Dohoda sa musí uzvrieť písomne inak je neplatná.

Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca § 140 ods. 1 ZP.

Z uvedeného dôvodu nevznikol medzi Vami a Vaším zamestnávateľom zmluvný vzťah, ktorý by zakladal nároky tohto druhu. To či chcete takúto dohodu podpísať ( a antidatovať ) je len a len na Vás. Zamestnávateľ urobil chybu. že takúto dohodu neuzatvoril pred zvyšovaním kvalifikácie.

Riešenie otázky či môže, alebo nemôže zamestnávateľ od Vás požadovať vyplatenú náhradu mzdy závisí od toho, či si účastníci tohto faktického vzťahu boli vedomí skutočnosti, že táto náhrada mzdy bola vyplácaná v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie a teda bol tu úmysel strán dosiahnuť právny stav, ktorý nenastal z dôvodu, že nebola naplnená písomná forma zmluvy. V zmysle § 222 ods. 6 ZP vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah