Biely kôň - prepis firmy

Otázka: 

Dobrý deň prajem, chcela by som vás poprosiť o pomoc. Môjmu manželovi
pred mesiacom ponúkol kamarát robotu. Už 5 mesiacov totiž nie je
zamestnaný a všade sa už pýtal či náhodou niekto niečo nevie. A tento
jeho kamarát mu ponúkol prácu u jedného bratislavského podnikateľa.
Podpisoval nejaké papiere bohužiaľ však v rýchlosti ani sám nevedel čo
to bolo. Vedel len že bude konateľom v istej fungujúcej a prosperujúcej
spoločnosti. Avšak sa nám nezdalo že termín nástupu do roboty stále
oddaľujú a stále sa na niečo vyhovárajú. Včera som si pozrela
obchodný register či to neboli len prázdne sľuby a môj manžel síce
evidovaný v obchodnom registri bol ale nie len ako konateľ ale jediný
majiteľ teda spoločník. V podstate nás oklamali a podviedli. Teraz
bohužiaľ nevieme čo máme robiť. Manžel je na polovičnom invalidnom
dôchodku ja na materskej, máme dve deti. Ledva prežívame z mesiaca na
mesiac. Na právnika nemáme a vôbec si nevieme rady kam sa obrátiť, kde
požiadať o pomoc aby sme sa z toho dostali. Zistila som si tiež že tá
firma má dlhy v sociálnej poisťovni aj vo všeobecnej zdravotnej
poisťovni. Bohužiaĺ neviem či aj inde má nejaké dlhy, ja neviem ako si
to mám zistiť. Prosím vás pomôžte nám niekto lebo sme úplne v
koncoch. Bojím sa aj o manželov život pretože toho vieme už dosť veľa
keďže sme nemali zistiť ani to že na neho prepísali celú spoločnosť.
Ďakujem

Vážená pani,

tu je ťažko radiť, pretože sa predpokladá, že keď niečo podpíšete tak si to aj prečítate. Teoreticky by mala byť nejaká zmluva o prevode obchodného podielu, kde bude napísané, že manžel prevzal všetky doklady spoločnosti a
oboznámil sa z jej stavom. Možno tam bude možné zmluvu vypovedať ale pochybujem, pretože toto bude postup komplikovaný. Ja by som sa snažil čo najrýchlejšie dosiahnuť výmaz firmy z Obchodného registra čo je teoreticky možné podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Z.z. citujem

(6) Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak

a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v
čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa
tohto zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu
účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.

Tento návrh podáte na okresnom súde, ktorý vedie obchodný register kde jeVaša firma evidovaná. To Vás nezbaví zodpovednosti za prípadné protiprávne konanie ak ste na ňom mali účasť.

Kontaktoval by som daňový úrad, zdravotnú poisťovňu a sociálnu poisťovňu prípadne známych veriteľov a oznámil by som , že nedisponujem dokladmi spoločnosti a že som podal návrh na zrušenie spoločnosti, pretože spoločnosť nemá peniaze ani na úhradu likvidácie čo je pravdepodobne čistá pravda,pretože tak to aj v realite je.

O život sa podľa môjho názoru báť nemusíte, pretože bývalý konateľ Vám určite nenechal nič čo by ho mohlo usvedčiť.

s pozdravom

Grant

Suvisiace články: 

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah