Vysporiadanie BSM počas trvania manželstva

Otázka: 

Prosím, ako najľahšie a najrýchlejšie dosiahnuť zrušenie BSM (postup,dôvody,aby obstáli u súdu). Manžel za obdobie 10/2007-4/2008 zobral úvery od bankových a aj nebankových subjektov v hodnote asi 175.000,-Sk, o ktorých som ja nevedela a ani nijak nepreukázal ich použitie pre rodinu (zrejme stávkoval a hral hazardné hry). Teraz brigáduje v Španielsku, kde nemám záruku pravidelných splátok úverov (mesačne cca 7.000,- Sk z jeho osobného účtu ) Bojím sa, že nám v prípade neplatenia splátok môže exekútor siahnuť na byt.

Byt je v osobnom vlastníctve, odkúpený v priebehu manželstva. Pôvodne bol štátny a bývali tam moji starí rodičia. Už počas ich života mi tam prihlásili trvalý pobyt (ešte som bola slobodná a pomáhala som im aj moja matka - ich dcéra) Po svadbe tam mal trvalý pobyt aj môj manžel.Babka(vdova) chcela byt odkúpiť,ale pre rýchy spád choroby to už nestihla, zomrela. V zápätí sme požiadali a aj odkúpili byt my - ja s manželom. Je mi to skoro úplne jasné, že byt spadá do BSM, teda v prípade rozvodu si manžel bude naň nárokovať. Alebo existujú nejaké "právne kľučky", ktoré by potvrdili výlučne vlastníctvo mne, vnučkepo mojích starých rodičoch? Asi nie, však? Skúste mi prosím poradiť čo robiť, musela by som muža vyplatiť, keď sa o byt vôbec nijako nezaslúžil a je nezodpovedný k peniazom?

Vážená pani,

byt , ktorý ste nadobudli počas manželstva za podmienok, ktoré ste uviedla patrí do BSM. BSM je počas manželstva oprávnený zrušiť iba súd za podmienok,ktoré sú uvedené v § 148 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

V takom prípade sa bude BSM vysporiadavať ako celok potom je už na úvahe súdu aké okolnosti zohľadní. V tomto prípade sa bude postupovať v zmysle § 150 zákona č. 40/1964 S.b V každom prípade sa zohľadňuje i to kto sa staral o spoločnú domácnosť deti a pod. takže nerozhodujú výlučne peňažné kritériá . Predpokladám, že by ste museli manželovi poskytnúť protihodnotu. V prípade, ak by ste chceli vyriešiť iba vlastníctvo k bytu tak to by sa dalo riešiť písomnou dohodou vo forme notárskej zápisnice, ale to má zas tú nevýhodu, že pokiaľ by sa to vyhodotilo ako úkon smerujúci k ukráteniu veriteľov, títo by sa mohli domáhať na súde, že táto dohoda je voči nim neúčinná.

Čo sa týka úveru, ktorý si zobral niektorý z manželov bez vedomia druhého z manželov , tak toto je vec , ktorá presahuje rámec bežných vecí a takýto úkon je neplatný § 145 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b.. Je to však neplatnosť relatívna, ktorej sa môžete dovolať na súde do troch rokov od uzatvorenia takejto zmluvy. Nepôsobí automaticky § 40a zákona č. 40/1964 S.b. . To v praxi znamená, že pokiaľ nebude na súde napadnutá, tak takáto zmluva bude považovaná za platnú.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah