Vyporiadanie majetku BSM a dedičstvo

Otázka: 

dobry den, chcel by som sa spytat ako je to z dedenim majetku v pripade smrti jedneho z rodicov,ked su rodicia rozvedeni a majetkovo nevysporiadani, kto vsetko ma narok na dedicstvo?dakujem za odpoved.

Vážený pane,

Tu je potrebné riešiť dva problémy

Ako sa vyporiadava majetok po rozvode

Rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a vyporiadajú si ho buď dohodou, alebo ho vyporiadava súd. V prípade ak sa BSM nevyporiada do 3 rokov nastávakú účinky uvedené v § 149 ods. 4 zákona č, 40/1964 S.b..

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Do BSM nepatria veci, ktoré boli jednotlivými manželmi nadobudnuté pred uzavretím manželstva ( napríklad byt, dom ) , veci darované , zdedené, alebo vydané podľa osobitných predpisov ( reštitúcie) v prípade ak boli jeho pred uzavretím manželstva, alebo ich nadobudne po právnom predchodcovi . Rovnako som nepatria veci, ktoré slúžia osobnej potrebe, alebo práci výlučne jednému z manželov .

Ako sa bude rozdeľovať majetok medzi dedičov

Dedenie upravujú § 460-487 zákona č. 40/1964 S.b.
Dedí sa zo zákona, závetu, alebo z oboch týchto dôvodov. Predpokladám, že závet zanechaný nebol.

Jestvujú štyri dedičské skupiny. Tie sú konštruované tak, že pokiaľ nie sú dedičia z predchádzajúcich skupín, nasledujú dedičia z nasledujúcej skupiny.
Vzhľadom na to, že ste syn bude prichádzať do úvahy prvá uvedená v § 473
zákona č. 40/1964 S.b. citujem :

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým
dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým
dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia
rovnakým dielom ich potomci.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah