Vlastníctvo bytu manželmi po rozvode

Otázka: 

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moji rodičia sú rozvedení asi 8 rokov,ale nemajú majetkové vysporiadanie. Otec u nás ostal bývať aj po rozvode a asi 2 roky dozadu sa odsťahoval, ale stále ku nám chodí prespať asi raz za dva mesiace, dáva nám na ruku peniaze, ale nemá o tom žiadne potvrdenie, všetky účty sú platené z účtu mojej mamy. Má ešte vôbec nárok na ten byt? Alebo akým spôsobom by sa byt delil? Jedná sa o byt v súkromnom vlastníctve.

Vážená pani,

Čo sa týka vysporiadania bytu je potrebné vziať do úvahy, že Bezpodielové vlastníctvo manželov ( BSM ) zaniká rozvodom ( ak už nezaniklo skôr).

V prípade, ak sa nevysporiadalo BSM do troch rokov od rozvodu manželstva ( nepodal sa návrh na súd ) potom platí , že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. § 149 zákona
č. 40/1964 S.b. Občiansky zákoník.

To v praxi znamená, že byt je v súčasnosti v podielovom vlastníctve bývalých manželov každý v 1/2 teda vo vlastníctve vašeho otca i matky.

BSM zaniká počas manželstva vo výnimočných situáciách a to na základe dohody manželov v zmysle § 143a zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákoník. Na takúto dohodu sa vyžaduje notárska zápisnica. Na návrh jedného z manželov rozhodnutím súdu v prípade ak by ďaľšie trvanie odporovalo dobrým mravom ( to sú napríklad prípady alkoholizmu, drogovej závislosti a pod. ) § 148 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník.

To v praxi znamená, že Váš otec môže byt užívať z dôvodu jeho vlastníctva.

s pozdravom Grant


Dobrý deň chcely by som sa napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah