Rozvodové konanie

Otázka: 

Dobrý deň! Vo štvrtok idem na prvé rozvodové konanie. Žiadosť o rozvod som podal ja. Manželka zamýšľa dať nábytok do bazáru, aby preukázala súdu, že nemá ani čo do úst dať, no v skutočnosti to tak nie je. Dá sa nejako brániť voči tomuto? Býva v mojom dome aj so synčekom a nechce odtiaľ odísť, hoc má kam ísť. Jej mama býva neďaleko, ale manželka ma chce obrať o čo najviac peňazí. Mohol by som dom predať, alebo darovať a tým ju odtiaľ dostať preč? Vopred ďakujem za odpoveď!

Vážený pane,

to aká je majetková situácia Vašej pani manželky závisí od vykonaného dokazovania. Samotný predaj nábytku v bazáre bez ďaľšieho neznamená zlú majetkovú situáciu Vašej manželky.
Otázka , či Vaša pani manželka má kam ísť nemôže byť riešená len na základe toho, že jej matka má byt. Toto je právny vzťah medzi Vami dvom a nie medzi Vami dvoma a treťou osobou.
Túto otázku Občiansky zákonník ( zákona č. 40/1964 S.b. ) priamo nerieši, ale v rozhodnutí NS SR 3Cdo 43/99 citujem z odôvodnenia vzťah vyplývajúci z užívania bytu v rodinnom dome žalobkyne žalovaným po rozvode ich manželstva je občianskoprávnym vzťahom. Občiansky zákonník neobsahuje výslovnú úpravu existencie a podmienok nároku na bytovú náhradu pri zániku uvedeného odvodeného právneho dôvodu užívania bytu. Z toho však nemožno vyvodiť, že by priznanie bytovej náhrady v týchto prípadoch vylučoval. Na daný právny vzťah treba aplikovať analogicky v zmysle § 853 OZ tie jeho ustanovenia, ktoré upravujú vzťahy obsahom a účelom najbližšie, t.j. ustanovenia § 713 ods. 1 OZ, ktoré zakotvuje právo na bytovú náhradu aj iným osobám než nájomcom bytu a predstavuje výnimku zo zásady, že právo na bytovú náhradu prináleží nájomcovi. Podľa názoru dovolacieho súdu niet žiadneho dôvodu, pre ktorý by manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome, mal mať horšie postavenie po rozvode manželstva ako manžel, ktorý užíval služobný byt po smrti jeho nájomcu alebo po rozvode manželstva s jeho nájomcom. Bývalý manžel nájomcu služobného bytu je chránený priamo ustanovením § 713 ods. 1 OZ, podľa ktorého nie je povinný sa z bytu vysťahovať, kým mu nie je zabezpečený náhradný byt, ak nestačí podľa osobitného zákona poskytnutie náhradného ubytovania. Analogicky je chránený aj bývalý manžel vlastníka rodinného domu, ktorý tiež nie je povinný vysťahovať sa z bytu v tomto rodinnom dome, kým mu nie je zabezpečená bytová náhrada. Táto analogicky poskytnutá ochrana však nie je neobmedzená. Výkon práva na bytovú náhradu nesmie byť totiž v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ, inak môže byť ochrana odopretá.

s pozdravom Grant


respond this topic napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah