Problémy s určením dediča.

Otázka: 

Dobrý deň. Rada by som sa informovala v záležitosti k pozostalosti po zosnulom. Som neter po zosnulom strýcovi, o ktorého som sa starala. Strýc podľahol nemoci ale nespísal poslednú vôľu. Bol vdovec, bezdetný a mal jedného žijúceho príbuzného, brata ktorý žije v zahraničí. Ústnou dohodou boli dohodnuté patričné majetkové vyrovnanie, ktoré však neboli vyhotovené písomnou formou. Boli mi zverené všetky doklady k majetku a všetky záležitosti ohľadom pohrebu zosnulého strýca. Mám na niečo nárok z majetku pozostalého? Ďakujem

Vážená pani ,

Vaša otázka sa týka dedičských skupín § 473-475a zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník .Absencia písomného závetu spôsobuje , že sa dedí výlučne zo zákona. Keď nededia potomci poručiteľa, ani jeho manžel, ani jeho rodičia, v tretej skupine dedia súrodenci poručiteľa a spolu s nimi osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti za podmienok uvedených v ustanovení § 474. Súrodenci a osoby žijúce spolu dedia v tejto skupine rovnakým dielom.V prípade, keď poručiteľov súrodenec nededí, jeho podiel nadobúdajú jeho deti (synovec alebo neter poručiteľa). Dedia však len podiel, ktorý by dedil ich bezprostredný predok.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah