Otázka: 

Dobrý deň. Mám psa a bývam na dedine. Keď ide niekdo okolo nás tak náš pes a myslím si každý pes začne štekať. A naším susedom to vadí čo bývajú cez ulicu a oni maju tiež psa a mi sa nestažujeme. Skrátka to štekanie ím vadí a chcú nás dať na súd chcel by som vedieť ako to je stím a na čo mám právo.

Vážený pane,

je to individuálne. V zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. ( Občiansky zákonník )

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vzhľadom na vyššie uvedené je formulácia nad mieru primeranú pomerom dosť široká. Predpokladám, že na dedine je vlastníctvo psa bežné takže pokiaľ skutočne nejde o nejaký exces tak by to malo byť z Vašej strany v poriadku

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah