Neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Otázka: 

Dobrý deň,
potreboval by som jednu radu. Kúpil som ornú pôdu v spoluvlastníckom podiele 1/10. Osoba ktorá mi ju predávala neponúkla spoluvlastníkovi s 9/10 predkupné právo na daný podiel. Podľa mojich informácii má možnosť tento spoluvlastník do 3 rokov napadnúť na súde z tohto dôvodu
neplatnosť zmluvy. Na pozemku chcem niečo riešiť a nechcem sa 3 roky strachovať či toto neurobí, preto uvažujem, že ho oslovím listom a z titulu opomenutia ponuky predkupného práva mu ponúknem možnosť toto predkupné právo využiť kúpou odo mňa za rovnakých podmienok /hlavne ceny/ ako som to kúpil ja. Je možné takto doriešiť predkupné právo,
alebo aj v prípade, že by teraz toto právo v tejto forme /kúpa už od nového majiteľa/ nevyužil má možnosť stále napadnúť na súde neplatnosť zmluvy s perspektívou úspechu. Vopred ďakujem za radu.

Vážený pane,

Nerešpektovanie predkupného práva spoluvlastníka zapríčiňuje vždy relatívnu neplatnosť právneho úkonu, čo znamená, že úkon možno napadnúť v trojročnej premlčacej dobe na súde a súd v takom prípade nebude mať inú možnosť ako návrhu vyhovieť § 49a v spojení s § 140 zákona č. 40/1964 S.b.
Občiansky zákonník.

Právo síce pozná konvalidáciu právneho úkonu ( splatnenie právneho úkonu dodatočným splnením jeho náležitostí ), ale v tomto prípade to už nebude možné, pretože pôvodný vlastník nemá čo ponúknuť na predaj .

Na druhej strane Vám nič nebráni uzatvoriť dohodu neuplatnení takéhoto práva na súde zo strany dotknutej osoby ( pôvodného spoluvlastníka ) . Takáto dohoda by mala podobu vzdania sa práva na napadnutie tejto zmluvy na súde. Musela by sa však uzatvoriť medzi všetkými dotknutými spoluvlastníkmi.

Vzdanie sa práva upravuje § 574 zákona č.40/1964 S.b. Občiansky zákonník . Nik sa nemôže platne vzdať práva skôr ako vzniklo ( napríklad dopredu sa vzdať dedičstva pred smrťou poručiteľa ) . Právo na na napadnutie zmluvy
na súde už vzniklo a teda táto zmluva bude platná. Musí sa však uzatvoriť písomne,lebo sa týka nehnuteľnosti.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah