Bezpodielové vlastníctvo a exekúcia

Otázka: 

Dobrý den, chcem Vas poprosit o radu. Da sa nejakym sposobom pred uzavretim manzelstva pravne zabezpecit, aby pocas trvania manzelstva v pripade manzelovych dlhov o ktorych by som nevedela, by som tieto dlhy ako jeho manzelka nebola povinna splatit ak bude platobne neschopny (bezpodielove spoluvlastnictvo)a taktiez v pripade jeho smrti aby som nezdedila jeho dlhy. Su opravneni veritelia manzela pozadovat splatenie dlhov od manzelky? Tiez sa chcem spytat, ci moze mat narok manzel pri rozvode na moj byt, ktory mam v osobnom vlastnictve este pred uzavretim manzelstva, ak dokaze ze jeho vyplata bola posielana na moj ucet, z ktoreho som splacala uver za byt. Uverova zmluva na byt je na moje meno, buduci manzel je rucitel. Trvaly pobyt tiez bude mat v mojom byte. Dakujem

Vážená pani,

V Slovenskej republike nejestvuje právna úprava takzvaných predmanželských zmlúv.

Vzhľadom na to je túto otázku treba riešiť prostredníctvom obmedzenia bezpodielového vlastníctva manželov – inými slovami , aby Váš oodelený majetok nebolo možné právne postihnúť. Bezpodielové vlastníctvo manželov je upravené v § 143 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 S.b. – Občiansky zákonník.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Do bezpodielového vlastníctva sa nezahŕňajú veci nadobudnuté
1. pred uzavretím manželstva
2. nadobudnuté dedičstvom
3. nadobudnuté darom
4. vydané podľa osobitných predpisov ( reštitúcie )ak táto vec bola
nadobudnutá pred uzavretím manželstva , prípadne ju získal ako právny
nástupca ( napríklad
po rodičoch )

V zmysle § 143a zákona č. 40/1964 S.b.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Podľa § 147 zákona č. 40/1964 S.b.

(1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(2) To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V zmysle vyššie uvedeného vyplýva, že na Váš byt, ktorý ste nadobudla do vlastníctva nemá nárok z titulu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po prípadnom rozvode.

Čo sa týka vysporiadania bezpodielového vlastníctva po rozvode tu sa nezohľadňuje mechanicky koľko , kto zarobil, ale i starostlivosť o domácnosť a deti, pretože i to je hodnota. Zo zákona sú podiely manželov pri vysporiadaní rovnaké, pričom každý má právo na to, aby sa ju vrátilo to , čo na spoločný majetok vynaložil zo svojho a je povinný vrátiť, čo sa
mu zo spoločného majetku vynaložilo na jeho vlastný majetok § 150 zákona č. 40/1964 S.b. .

V prípade ak sa vysporiadanie neuskutoční do troch rokov od zániku manželstva a teda i BSM tak platí, že čo sa týka nehnuteľností tak sa stávajú manželia podielovými spoluvlastníkmi každý v jednej polovici a z hnuteľných vecí každý si ponechá to, čo má momentálne v užívaní svojom, respektíve svojej domácnosti.

Čo sa týka prípadnej exekúcie samotná mzda jedného z manželov sa nepovažuje za súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda nemôže byť exekútorom u zamestnávateľa postihovaná, čo neplatí ak bude už na spoločnom účte.

Účet, ktorý je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov je nepostihnuteľný a maximálne by bolo možné postihnúť prostriedky na účte, ak sa preukáže, že patria druhému manželovi.

Pokiaľ by sa stalo, že by jeden z manželov počas trvania manželstva zomrel, tak na dediča prechádzajú i záväzky poručiteľa do výšky nadobudnutého dedičstva. To sa netýka záväzkov viazaných výlučne a osobu poručiteľa – to sú najmä také záväzky u ktorých nie je možné zaviazať na náhradné plnenie inú osobu.

Pokiaľ máte dôvod na obavu doporučoval by som Vám informovať sa či Váš potenciálny manžel podnikal a následne sa informovať na Daňovom úrade , Sociálnej poisťovni prípadne zdravotnej poisťovni potencionálneho manžela. Pokiaľ Vás má rád tak s tým bude súhlasiť. Dá sa zistiť i či prebieha nejaké konanie voči jeho osobe na súde – väčšinou je to okresný súd v mieste bydliska. Tam aj zistíte či nebola začatá exekúcia, pretože okresný súd v mieste bydliska vydáva poverenie a exekúciu Samozrejme, že príslušnosť súdov je riešená podrobnejšie v zákone č. 99/1963 S.b. . Podľa mojich skúseností, ak sú dlhy vo verejnoprávnych inštitúciách a na daňovom úrade signalizuje to problémy, pretože to sú prvé orgány, ktorým sa neplatí ( tie Vás nevypnú z elektriny :-) ) Prípadne sa dá informovať v banke či tam nie sú úvery. To bude s najväčšou pravdepodobnosťou v poriadku, pretože banka u pochybného klienta by nesúhlasila s ručením. Banky majú svoj Úverový register takže to sa to dá zistiť. Rovnako je možné prejsť i kataster nehnuteľností a Obchodný register www.orsr.sk. .

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah