Rozdiel medzi ručietľom a dlžíkom

Otázka: 

Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím vysvetliť rozdiel medzi ručiteľom a spoludlžníkom? Môj brat si požičiaval peniaze a banka od neho žiadala, aby si našiel ručiteľa. Ja naivná, som vtedy súhlasila, lebo na mňa dosť tlačil. Ja som žiadnu zmluvu o úvere nedostala. Ale neskôr som zistila, že v úverovej zmluve figurujem ako spoludlžník, nie ako ručiteľ. Medzičasom brat prestal platiť a samozrejme ja to musím platiť za neho. V obchodnom zákonníku som našla paragraf, podľa ktorého ako ručiteľ mám nárok vymáhať tieto peniaze od brata. Len neviem či mám ten nárok aj v prípade že v zmluve figurujem ako spoludlžník. Prosím poraďte mi, čo mám robiť. Splátka toho jeho úveru mi odoberie pol môjho platu. Je to pre mňa veľmi nepríjemná situácia a chcela by som sa z toho nejako vyvliecť, nakoľko z tých požičaných peňazí som nevidela ani korunu, svedčia o tom i výpisy z účtov. Ak mám nejakú šancu uspieť v súdnom spore a
je šanca že dostanem svoje peniaze späť, vedeli by ste mi poradiť dobrého právnika.
Ďakujem

Vážená pani,

zásadný rozdiel medzi spoludlžníkom a ručiteľom je ten, že ručiteľ plní len vtedy ak neplní dlžník – čiže nastupuje až následne. Spoludlžník je priamy dlžník a závisí na zmluve či do akej výšky je dlžníkom. Ide o spoločný záväzok. Rozdiel je v tom, že pokiaľ ručiteľ plní za iného má voči nemu regresný nárok na to, čo plnil za neho, pretože plní za iného – je to spôsob zabezpečenia záväzku. Na ručenie sa vzťahujú ustanovenia § 303-312 zákona č. 513/1991 Z.z., pretože úverová zmluva sa vždy riadi Obchodným zákonníkom.

Na rozdiel od toho dlžník ( i spoludlžník ) plní svoj vlastný dlh. V prípade, ak sú dlžníci zaviazaní veriteľovi plniť spoločne a nerozdielne ( takzvaná pasívna solidarita ) , potom veriteľ môže žiadať od každého splnenie celého dlhu. Následne sa dlžníci medzi sebou vysporiadajú tak, že jeden z dlžníkov, ktorý plnil nad rámec svojho podielu na dlhu má právo žiadať od ostatných náhradu v rozsahu v ktorom plnil nad rámec svojho podielu na dlhu. .Ak nie je dohodu, právnym predpisom, alebo rozhodnutím súdu uvedené inak sú podiely na záväzku všetkých dlžníkov rovnaké. Inými slovami – zatiaľ čo pri ručení je otázka podielu na spoločnom záväzku bezpredmetná, pretože sa plní cudzí záväzok, pri spoločnom záväzku túto otázku obísť nemožno. Závisí preto na okolnostiach prípadu ( a najmä na uzatvorenej zmluve ) v akom rozsahu môžete požadovať náhradu od ďaľšieho spoludlžníka Podrobnejšie je táto problematika upravená v § 511 zákona č. 40/1964 S.b..

Domnievam sa, že čo sa týka nároku na vrátenie peňazí je rozhodujúce znenie zmluvy. Ak z neho bude vyplývať, že skutočne ide o určitú formu zábezpeky banky súd Vám prizná to čo ste plnila za brata. Iná vec e reálna vymožiteľnosť peňazí. Keďže ste spoludlžník na kópiu zmluvy máte nárok, pretože ste priamy účastník úverového vzťahu. Podrobnejšie sa vyjadriť neviem, pretože nepoznám všetky podrobnosti prípadu.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah