Darovacia zmluva na byt

Otázka: 

Dobrý deň. Bývam s priateľom vyše 4 rokov v byte, ktorý mu daroval jeho otec v 10/2002. Obaja podpísali darovaciu zmluvu u notára, v ktorej sa nenachádza doživotné právo darcu. Priateľ je v tejto zmluve zapísaný ako výlučný vlasník bytu. Jeho otec tento byt nenavštevuje a už pred darovaním ho asi 4 roky prenajímal. Má tam ale stále nahlásený trvalý pobyt. Chcem sa spýtať, či teraz môže zrušiť darovaciu zmluvu, alebo ju nejako napadnúť, resp. či môžme o tento byt prísť. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Darovaciu zmluvu upravuje Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 S.b. v § 628 až 630. V zásade platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Týmto sa rozumie také porušenie noriem chovania, ktoré objektívne prekračuje bežne akceptovatené normy správania sa ( napríklad neprispenie v ťažkej životnej situácii a podobne. Nestačí iba "obyčajný konflikt" napríklad nenavštevovanie sa a pod.

Toto právo môže darca uplatniť do troch rokov od uzavretia darovacej zmluvy. Keďže z Vašej otázky vyplýva, že je to už viac ako tri roky, nemusíte sa báť, že by ste o byt prišli. Čo sa týka trvalého pobytu, ten má iba evidenčný charakter a sám o sebe nezakladá, žiadne právo na užívanie nehnuteľnosti (bytu).

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah