Zrušenie darovacej zmluvy a doživoné právo bývania

Otázka: 

Zdravim Vas,
prosim Vas, mam takyto poblem. V roku 2002 som s dobrym umyslom darovalbyt bratovi darovacou zmluvom pokial sme spolu podnikali. V roku 2007 sme prestali spolu podnikat a v tomto byte sme nechali byvat nasu sestru... Na tento byt si brat zobral pozicku,nevedel ju vyplatit tak som mu ciastocne pomahal so splacanim... Teraz,ked to ma vyplatene tak chce tento byt predat. Navrhol som mu,aby byt
predal sestre za tu cenu,co som ja ho kupil v tom case. On s tym nesuhlasi a chce na byte zarobyt dvojnasobok a tym chce vyhodit nasu sestru z bytu! Na zaklade tohoto spravania by som chcel sa pokusit dako anulovat darovaciu
zmluvu ,i ked je uz po dobe dlhsej ako 3 roky... Je prosim Vas daky sposob to uskutocnit?

Vážený pane,

možnosť zrušiť darovaciu zmluvu je uvedená v § 630 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. citujem

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Trojročná lehota sa viaže na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy od momentu
kedy sa takáto udalosť stala. Je to otázkou do akej miery sa Vami popisované konanie zhoduje porušením dobrých mravov. Na jednej strane pomoc, ktorú ste mu poskytol je zjavne nad rámec bežných povinností príbuzného, ale na druhej strane si musíte uvedomiť fakt, že vlastník je oprávnený s predmetom vlastníckeho práva nakladať v rámci zákona a predaj nehnuteľnosti jeho právom nepochybne je.
Pokiaľ som správne pochopil tak je výlučným vlastníkom nehnuteľností takže ani aplikácia predkúpneho práva neprichádza do úvahy. Mohol by ste si pýtať peniaze, ktoré ste mu poskytol späť.

Bola by tu však možnosť považovať užívanie bytu Vašou sestrou s Vaším tichým súhlasom sa skutočnosť, ktorá by mohla založiť vecné bremeno užívania nehnuteľnosti z titulu vydržania práva tak ako to umožňuje § 151o
ods. 1 Občianskeho zákonníka citujem

(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu
možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

V praxi to znamená to, že vecné právo k cudzej veci typicky doživotné právo bývania, právo prechodu cez pozemok možno nadobudnúť oprávnenou držbou , respektíve nerušeným výkonom tohto práva. Predpokladom, pre takýto fakt je to, že držitel veci, alebo vykonávateľ práva drží túto vec ako vlastnú s vedomím, že je na to oprávený čo vo Vami popisovanom prípade môže byť splnené. V takom prípade máte možnosť pred notárom uskutočniť takvané vyhlásenie o vydržaní, alebo potom cez súd určovacou žalobou budete požadovať aby sú určil, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu užívania bytu jestvuje.

Samozrejme, že vec by bolo nevyhnutné konzultovať s podrobnou znalosťou skutkového stavu takže odporúčam osobne navštíviť právnika, ktorý bude vedieť konkrétne zvoliť postup v závislosti od konkrétnej situácie.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah