Výkon činnosti policajta a vlastníctvo obchodného podielu v s.r.o.

Otázka: 

Dobry den,
chcem sa opytat, ci policajt moze vlastnit podiel v s.r.o., bez toho aby bol jej konatel alebo zamestnanec (ciste len vlastnicky podiel) a co v pripade ze taky podiel zdedi, lebo dedicstvo sa da odmietnut alebo prijat len cele.

Vážený pane,

v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru§ 48 ods. 7 citujem

(7) Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na
výkon osobnej asistencie podľa osobitného zákona, 13aba) na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť,
pastoračnú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, športovú
činnosť alebo umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť,
prekladateľskú činnosť, činnosť vedúcich táborov pre deti a mládež, ich
zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich,
vychovávateľov, inštruktorov, prípadne stredných zdravotníckych
zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľov a
rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na
správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej
spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby,
ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na činnosť policajta v
poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo
funkcie člena referendovej komisie alebo člena komisie pre ľudové
hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na činnosť člena v
rozkladovej komisii, činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu alebo
kontroly podľa osobitného zákona, 13ab) vykonávanie funkcie člena orgánu
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 13ac) Fondu ochrany vkladov
13ac) alebo Garančného fondu investícií 13ac) a na činnosť člena komisie
pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej
spôsobilosti civilného leteckého personálu.

Majetkový podiel v s.r.o. spadá pod správu vlastného majetku pokiaľ
nebudete štatutárnym orgánom, prípadne členom dozorného orgánu. Inými
slovami nadobudnutím obchodného podielu neporušíte žiadne ustanovenia
zákona č. 73/1998 Z.z.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah