Predaj auta a exekúcia I

Otázka: 

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Od istého kamaráta sme kúpili auto ešte v auguste tohto roku.Peniaze sme mu odovzdali na základe kúpnej zmluvy. Problém nastal, keď sme chceli auto prepísať na naše meno. Vysvitlo, že na auto je zložená exekúcia, pretože ten kamarát auto kúpil na splátky a keď nám predal auto neplatil splátky podľa splátkového kalendára. Hrozí nám, že prídeme o auto i o peniaze? Ešte je tu taká možnosť, že by nám vrátil peniaze a my jemu auto. Obraciam sa na Vás, nakoľko si sami nevieme dať rady. Prosím, pomôžte, čo máme robiť? Na koho sa obrátiť? Vopred ďakujem

Vážená pani P.

Šanca, že prídete o peniaze aj auto je bohužiaľ veľmi vysoká. Auto mu vrátiť nemôžete, pretože i tak nie je Vaše. Pokiaľ tam bol uvalený príkaz na začatie exekúcie ( blokačný inštitút ) tak povinný aj tak nemôže s autom platne disponovať.

Auto je hnuteľná vec a hnuteľné veci sa v zmysle zákona č. 40/1964 S.b. nadobúdajú odovzdaním a prevzatím veci ( tkzv. tradíciou ) . Pokiaľ sa odvzdanie a prevzatie veci neuskutočnilo tak nedošlo k prevodu vlastníckeho práva.

V tomto prípade hovoríme, že vec je zaťažená právom tretej osoby inými slovami má právne vady.

V zmysle § 597 zákona č. 40/1964 S.b. môže od kúpnej zmluvy kupujúci odstúpiť ak vada robí vec neupotrebiteľnou. Vzhľadom na to, že pri dodávke veci na ktorej užívanie sú nevyhnutné určité doklady ( v tomto prípade prepis vozidla , nový technický preukaz a pod. ) sa tovar považuje za dodaný, až keď sú tieto dokumenty odovzdané spĺňa táto situácia podmienky uvedené vyššie.

Tu je treba zohľadniť i fakt, či je Váš známy je majetný, alebo nie . Tu by som doporučoval skontaktovať sa so súdnym exekútorom.

V takomto prípade máte právo na vrátenie peňazí a náhradu škody, ktorá vám týmto vznikla. Samozrejme , že by se mohli podať trestné oznámenie za trestný čin podvodu v zmysle § 221 Trestného zákona – zákon č. 300/2005 Z.z. . Toto má tú výhodu, že nemusíte platiť súdny poplatok, ale zas tú nevýhodu, že v trestnom konaní nemôžete vyvíjať takú aktivitu ako v civilnom konaní , respektíve ju môžete uplatniť iba prostredkovane tj. prostredníctvom vyšetrovateľa, resp. prokurátora. V takomto prípade budete mať postavenie poškodeného v zmysle § 46-52 trestného poriadku – zákon č. 301/2005 Z.z.

Je to na Vás, ale pokiaľ je na túto osobu vedená exekúcia, tak si myslím, že jedine hrozba trestnej sankcie ho môže prinútiť , aby sa neodvolával na nemajetnosť a pod.

Pokiaľ sa rozhodnete súdiť, tak by som doporučoval kontaktovať právnika, pretože to je určitý formálny proces , ktorý má svoje pravidlá.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah