Zákazková výroba účtovné a daňové súvislosti

Otázka: 

Dobrý deň!
Prosila by som o radu. Sme nástrojárska firma, vyrábame formy na lisovanie. K 31.12.2009 mi ostali zákazky v nedokončenej výrobe. Som povinná účtovať o zákazkovej výrobe podľa § 30 postupov účtovania? Ak áno na aký účet mám zaúčtovať stratu, ktorá mi vychádza zo zákazky/nebola plánovaná, len aktivované náklady sú už vyššie ako bola dohodnutá cena/. Nikde som sa nestretla s takým príkladom , všede sú uvadzané príklady zo stavebnej výroby.

Vážená pani,

v prvom rade je potrebné položiť si otázku, či ide , alebo nejde o zákazkovú výrobu. Nedokončená výroba nemusí nutne byť účtovaná ako zákazková výroba. Ako pomôcka pre účtovanie zákazkovej výroby slúži metodický pokyn Ministerstva financií SR, ktorý bol zverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod číslom 4/1999 a ktorý je stále použiteľný. Vaša otázka neobsahuje informácie na základe ktorých by sa dalo presne určiť či ide o zákazkovú výrobu.

Nebudem tu citovať celý pokyn, ale zákazková výroba sa účtuje vtedy, ak je na ňu uzatvorená samostatná zmluva Začiatok a koniec je v rôznych zdaňovacích obdobiach Výsledkom zákazky je hmotné aktívum ( nejde o službu ) Zmluva je uzatvorená špecificky na konkrétnu zakázku vrátane toho, že dodávateľ a odberateľ sa dohodli na špecifických parametroch zakázky Zakázková výroba sa nevzťahuje na také prípady ak

1. ide o predaj produktov určených na anonymný trh
2. predaj produktov, ktoré sú výsledkom štandardizovanej výroby

prostredníctvom bežnej distribučnej siete aj keď je zohľadnená špecifická potreba zákazníka (napríklad výroba nábytku, vagónov, električiek) Zmyslom postupu účtovania zákazkovej výroby je zohľadnenie straty hneď v prvom účtovnom období v celej výške ( bod 29 pokynu ) a to prostredníctvom opravných položiek a rezerv

Účtovanie
Strata zo zákazky je nižšia ako doteraz aktivované zásoby
vytvára sa opravná položka zápisom 611/192 - čiže v podstate zníženie výnosov. Strata zo zákazky je vyššia ako doteraz aktivované zásoby Tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548/323, respektíve 459 ak ide o rezervu dlhodobú.

Toľko k účtovníctvu. Pozor na úpravu základu dane, pretože čo sa týka rezerv tak od 1.3.2009 ( novela zákona o dani z príjmov ) 60/2009 Z.z. platí, že rezervy uznané za daňový výdavok sú uznané len pokiaľ sa nachádzajú v utanovení § 20 ods. 9 ZDP § 19 ods. 3 písm. f) ZDP. Toto ustanovenie sa použije i na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie končiace po 28.2.2009 § 52g ZDP.

Ćo sa týka opravných položiek tam je situácia analogická čo je zrejmé jednak zo znenia § 19 ods. 3 f) ZDP a tiež zo znenia § 20 ods. 2 ZDP.

To znamená, že bude nutná úprava základu dane.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah