Pokladnicne doklady - náležitosti

Otázka: 

 

  

Robím kontrolu vyúčtovania dotácie z verejných financií (Zákon o štátnej pomoci) Boli mi predložené výdavkové pokladničné doklady, na ktorých v tlači vôbec nie je uvedené "Podpis príjemcu" - to znamená, že tieto výdavkové pokladničné doklady nie sú vôbec podpísané príjemcom, ktorý peniaze v hotovosti prijal. Môžem takéto doklady akceptovať. Ešte nikdy som sa s takým tlačivom nestretla - takže je možné, že si ich predkladateľ vyrobil sám, čo nie je pre mňa problémom. Problémom pre mňa je, že ich nepodpísal príjemca peňazí a nie sú k nim priložené ani príjmové pokladničné doklady od príjemcu. Čo s tým?

 

 

 

Vážená pani,

jedna vec sú náležitosti účtovného dokladu  § 10 zákona o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z.  a na druhej strane je posúdenie reálnosti hospodárskej operácie.Či sa stal účtovný prípad to sa dá dokázať napríklad zmluvou, potvrdením dodávky na dodacom liste prípadne, výpisom z účtu, prípadne potvrdením o prevzatí peňazí. To či v tomto prípade ide fingovanúoperáciu je potrebné posúdiť zo širchších hľadísk.

s pozdravom Grant

Zaujímavé články týkajúce sa daní nájdete i na http://webpravo.eu/

 


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah