Daňové výdavky pri pracovnej ceste živnostníka

Otázka: 

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môže živnostník, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať náhrady na stravné /98,--, ..../, keď pracuje mimo svojho bydliska asi 200 km./v pondelok chodí ráno a v piatok sa vracia späť/. Ďakujem.

Vážená pani,

Čo sa týka výdavkov podnikateľa FO na stravné respektíve cestovné náhrady je potrebné uviesť, že táto problematika je upravená v dvoch ustanoveniach § 19 zákona č. 595/2003 Z.z. ( daňové výdavky a to ako výdavok pri pracovnej ceste § 19 ods. 2 písm e) zákona č. 595/2003 Z.z. a nárok na stravné § 19 ods. 2 písm.p) .
Vaša otázka sa týkala náhrad pri pracovnej ceste daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. ( SZČO ) čiže aplikácie § 19 ods. 2 písm. e) zákona č, 595/2003 Z.z.
citujem
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40% nároku na stravné podľa osobitného predpisu; 87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Pri pracovnej ceste nie je dôležité či ju vykonáva mimo svojho trvalého bydliska, ale či ju vykonáva mimo miesta kde sa činnosť obvykle vykonáva.Inými slovami, ak vykonáva činnosť v Košiciach a ide občas vykonať zakázku do Banskej Bystrice je to pracovná cesta s nárokom na cestovnú náhradu . Ak bude činnosť vykonávať pravidelne v Banskej Bystrici nepôjde o pracovnú cestu v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.
To znamená, že na posúdenie aplikácie vyššie uvedeného ustanovenia je potrebné konkrétnu situáciu, čo samozrejme neznamená, že by si daňovník nemohol uplatniť daňové výdavky podľa iných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. ak splnia podmienku na daňovú uznateľnosť tak ako to predpokladá § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z.
Z formulácie otázky vyplýva, že nejde o pracovnú cestu v zmysle § 19 ods. 2 , písm. e) zákona č. 595/2003Z.z., pretože pravidelnú činnosť vykonáva na mieste , na ktoré dochádza.

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah