Prevod nehnuteľnosti po rozvode

Otázka: 

Prajem Vám pekný deň, chcel by som sa informovať ohľadne BSM. S manželkou sme sa zobrali 1.8.1996 a súd nás rozviedol 10.2.2008. Pred uzavretím manželstva dňa 5.2.1996 som si kúpil garáž . Dňa 1.3. 2006 mi mama účelovo darovala 200 000 tis. SK na zakúpenie druhej garáže . Darovacia zmluva je potvrdená notárom. Za tieto peniaze som dňa 19.3.2006 zakúpil garáž na svoje meno. Bývalá manželka nechcela uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM. Dňa 5.5.2008 som obe garáže daroval bratovi. Dňa 15.3.2010 mi bývalá manželka poslala oznámenie, že sa dovoláva relatívnej neplatnosti úkonu – darovacej zmluvy na garáže, lebo tieto nehnuteľnosti patrili v dobe ich prevodu do BSM , a k prevodu nedala súhlas.

Chcel by som sa spýtať, či bývalá manželka može úspešne napadnúť prostredníctvom súdu túto darovaciu zmluvu ak :
1. garáž som už vlastnil pred uzavretím manželstva a druhú som síce zakúpil v priebehu manželstva, ale za účelovo darované peniaze mojej osobe a je to notársky aj podchytené. Ako mám postupovať ?

Vážený pane,

nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudol pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM a garáž, ktorá bola preukazateľne nadobudnutá za peniaze, ktoré Vám boli darované tak isto nie je predmetom BSM, pretože bola nadobudnutá za peniaze, ktoré nepatrili do BSM čiže došlo iba k zmene formy vlastníctva
namiesto peňazí na nehnuteľnosť.

citujem § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
§ 143

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z
manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah