Patrí obchodný podiel do BSM

Otázka: 

Spoločnosť evidovala základné imanie v sume 200 000Sk. Z toho spoločník Anton mal obchodný podiel 25% v hodnote a spoločník Viktor mal obchodný podiel 75%. V roku 2002 Anton odstúpil a ostal po ňom voľný obchodný podiel v spoločnosti. Viktor v roku 2003 zomrel.Po smrti Viktora na VZ v roku 2003 prešiel Viktorov 75% podiel rovnakým dielom na 4 dedičov - stali sa novými spoločníkmi po dedičskom konaní. Zároveň si štvorica nových spoločníkov 25% voľný obchodný podiel, ktorý bol v spoločnosti rozdelila rovnakým dielom t.j 6,25% na osobu. Moja otázka znie: Keďže jeden zo spoločníkov bol do roku 2011 môj manžel a podiel 6,25% získal počas trvania manželstva prerozdelením a nie dedením, či mám nárok pri vysporiadaní BSM na vyplatenie pomernej hodnoty obchodného podielu z tejto časti ním nadobudnutého podielu. Ďakujem za odpoveď.

Vážená pani,

problematika obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bola už riešená i judikatúrou súdov. V zásade obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej len BSM pokiaľ bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM. Keďže z otázky nevyplýva kedy bol obchodný podiel v s.r.o. Vášho predpokladám bývalého manžela nadobudnutý nie je možné na otázku jednoznačne odpovedať.Pokúsim sa o vysvetlenie

1/V zásade sú dve možné situácie - buď bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM a za trvania manželstva potom je predmetom BSM a jemu sa vo vysporiadaní prikáže a Vám prislúcha alikvotné finančné vyrovnanie

2/Obchodný podiel nebol nadobudnutý z prostriedkov v BSM počas manželstva a preto netvorí predmet BSM a nie je čo vyporiadať.

Zväčšovanie/zmenšovanie obchodného podielu či už vo vzťahu k percentuálnemu podielu na s.r.o. , alebo v reálnej hodnote nemá podľa môjho názoru vplyv na to, či spadá, alebo nespadá do BSM, pretože spoločník vlastní v spoločnosti vždy iba jeden podiel, ktorého hodnota sa môže meniť. Vyplýva to z toho, že obchodný podiel je v zmysle § 114/1,2 zákona č. 513/1991 S.b. citujem

(1) Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti,ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.

s pozdravom

redakcia lawblog.sk


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah