Občiansky zákonník I časť

40/1964 Zb.

Občiansky zákonník

z 26. februára 1964

Zmena:58/1969 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1969
Zmena:131/1982 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1983
Zmena:131/1982 Zb. s účinnosťou od 1.apríla 1983
Zmena:509/1991 Zb. s účinnosťou od 1.apríla 1983
Zmena:94/1988 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1988
Zmena:188/1988 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1989
Zmena:87/1990 Zb. s účinnosťou od 29.marca 1990
Zmena:105/1990 Zb. s účinnosťou od 1.mája 1990
Zmena:116/1990 Zb. s účinnosťou od 1.mája 1990
Zmena:509/1991 Zb. s účinnosťou od 1.mája 1990
Zmena:87/1991 Zb. s účinnosťou od 1.apríla 1991
Zmena:509/1991 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1992
Zmena:264/1992 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1993
Zmena:278/1993 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1994
Zmena:249/1994 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 1994
Zmena:153/1997 Z. z. s účinnosťou od 20.júna 1997
Zmena:211/1997 Z. z. s účinnosťou od 30.júla 1997
Zmena:252/1999 Z. z. s účinnosťou od 11.októbra 1999
Zmena:218/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2000
Zmena:261/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2001
Zmena:281/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2001
Zmena:23/2002 Z. z. s účinnosťou od 7.februára 2002
Zmena:34/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2002
Zmena:95/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2002
Zmena:215/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2002
Zmena:184/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2002
Zmena:526/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2003
Zmena:504/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:515/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:150/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2004
Zmena:526/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:150/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:404/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2004
Zmena:635/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:171/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2005
Zmena:266/2005 Z. z. s účinnosťou od 30.júna 2005
Zmena:336/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2005
Zmena:118/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2006
Zmena:188/2006 Z. z. s účinnosťou od 13.apríla 2006
Zmena:84/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2007
Zmena:209/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2007
Zmena:335/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2007
Zmena:568/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:379/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2008
Zmena:214/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah