O projekte lawblog.sk

Vzhľadom na to, že som sa dlhšiu dobu pohrával z myšlienkou začať publikovať na internete v rámci svojho profesného zamerania hľadal som čo najlepší spôsob realizácie takéhoto zámeru. Rozhodol som sa vytvoriť priestor pre poskytovanie bezplatnej právnej pomoci na slovenskom internete, kde takéto služby neboli v takej miere rozvinuté ako napríklad v Českej republike. Domnieval som sa, že týmto spôsobom najlepšie zabezpečím atraktívny obsah pre čitateľov, čo je pre internetový projekt najdôležitejšia vec.

Tieto webové stránky sú pokračovateľom blogu http://grantr1.blog.sk, pretože doterajšie technické zabezpečenie prevádzky týchto stránok sa javilo ako nedostatočné tak z hľadiska grafického spracovania ako i pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Rovnako by som chcel poskytovať pre čitateľov i určitú pridanú hodnotu ako sú články o najčastejšie doručovaných otázkach ako i rozhodnutia súdov, ktoré by mohli byť čitateľom prospešné.

To, že ide o nekomerčný projekt je zjavné i z toho, že odpovede na otázky sú zverejňované , čo na stránkach, ktoré požadujú za odpovede protihodnotu nie je obvyklé.

Čitateľ si možno položí otázku, prečo autor nezverejní podrobné kontaktné údaje. K uvedenému mu som pristúpil po zvážení viacerých faktorov.

1. Je to preto, že táto pomoc je bezplatný, nekomerčný projekt, ktorý je realizovaný sčasti preto, lebo si myslím, že takáto činnosť má svoj význam ( koniec koncov poskytovanie bezplatnej právnej pomoci je staré ako právo samo ) a sčasti pre potešenie z toho, ako ten projekt prosperuje. Domnievam sa, že keď stretávame v bežnom živote ľudí, ktorí ľuďom ubližujú môžeme pripustiť i existeciu ľudí, ktorí majú opačný cieľ snahu ľuďom pomôcť.

2.Okrem toho, osobné údaje sú cenná vec a domnievam sa, že by nebolo rozumné ich verejne poskytovať, najmä preto, že za takúto pomoc nepoberám protihodnotu.

3.Právna pomoc je špecifická tým, že človek či chce, alebo nechce sa sčasti zoznamuje aj s osobou a osobnými problémami človeka. Vzhľadom na povahu tohto webu a bezplatnosti tejto pomoci nepovažujem za potrebné, aby som sa stával súčasťou osobných problémov ľudí ktorým pomáham.

Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovania právnej pomoci v Slovenskej republike nájdete v mojom článku , ktorý opisuje prehľad o poskytovaní právnej pomoci v Slovenskej republike, pričom zahŕňa tak
1. bezplatná právna pomoc
2. platenú právnu pomoc
3. bezplatnú právnu pomoc poskytovanú na to určenými subjektami

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah