Občianske právo

Zmluva o dielo a závislá práca

Otázka: 

Môže byť uzatvorená ústna zmluva o dielo medzi občianskym združením a fyzickou osobou na práce ako upratovačka, uvádzačka, šatniarka,obslužno-technické práce (ktoré nie sú bližšie definované)? Ďakujem vopred za odpoveď.

Vážená pani,

pre zmluvu o dielo nie je predpísaná písomná forma , ale je v záujme zmluvných strán, aby bola písomná. V tomto konkrétnom prípade to skôr vykazuje pojem závislej práce a tam je potrebné povedať, že ak sa pracovný pomer neuzavrie písomne platí, že bol uzatvorený na dobu neučitú.

Zároveň Vás musím upozorniť, že zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka 632-648 zákona č.40/1964 S.b. je možné uzatvoriť len na hmotne zachytiteľný výsledok činnosti čo práca upratovačky nie je. Predmet zmluvy
o dielo podľa Občianskeho zákonníka musí mať vecný charakter.


Hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov

Otázka: 

dobry den .ked chceme v spoločenstve vlast.bytov a neb priest.prijať inštitút dobrovoľnej dražby,koľko percent je na prijatie potrebné hlasov z celkového počtu majiteľov bytov dakujem

Vážený pane,

hlasovanie upravuje § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle ô 14/2 citovaného predpisu

Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze


Dedenie a podielové spoluvlastníctvo

Otázka: 

prajem pekný deň,
ďakujem za možnosť o bezplatné poradenstvo je to z vašej strany šľachetný čin.Prosím o radu pri našom probleme: Manželka vlastni 1/2 rodičovského domu, časť nadobudla dedením a časť darovacou zmlumou. Ďalší dvaja surodenci vlastnia druhú polovicu domu.Oni prišli s návrhom na vysporiadanie spolupodielové vlastníctva.
Nakoľko pri prvom stretnuti medzi surodencami nedošlo k dohode koľko im máme za ich čiastky vyplatiť zavolali si znalcu, ktorý dom ohodnotil na
95 000€. Čo matematicky znamena že by sme im mali vyplatiť 47 500 €. Oni však žiadajú vyplatiť 66 387 € tzn každy chce po 1 mil. SKK. Chcem sa spýtať ako máme ďalej postupovať nakoľko mi im chceme vyplatiť toľko koľko určil znalec. Maju právny nárok žiadať vyššiu sumu. Čo nám můžu právne spůsobiť. ďakujem

Vážený pane,

v zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zostal v spoluvlastníckom
vzťahu. To znamená, že pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú je tu možnosť
podať návrh na súd na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva .Toto
upravuje § 142 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. .

Súd má v takom prípade tri možnosti
1. ak je vec reálne deliteľná ( napríklad dvojdom ) môže rozhodnúť i o tom, že vec sa rozdelí ak je to možné
2.prikáže niektorému zo spoluvlastníkov vec za náhradu
3.ak nie je možné riešenie podľa bodov 1 a 2 môže nariadiť jej predaj a


Dedičské konanie

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat - moje maminka zemřela. Vlastní ve Velké Lomnici několik pozemků i podílů na pozemcích. Je potřeba projednat dědictví. Maminka měla trvalé bydliště v Šumperku v ČR, takže dědictví se projednává u notáře v Šumperku.
Bylo mi ale řečeno, že pozemky - orná půda - projednat u notáře v Šumperku nelze, že tyto se musí projednat u notáře na Slovensku. Katastr nemovitostí by prý na základě rozhodnutí vydaného u notáře v Šumperku (podepsaného nejvyšší soudkyní Okresního soudu Šumperk) tyto nemovitosti nezapsal. Můžete mi sdělit, zda-li je možné a pokud ano, tak na základě jakého zákona nebo paragrafu tyto pozemky projednat na notářství v České republice tak, aby je katastr nemovitostí na Slovensku zapsal?
Děkuji a přeji hezký den

Vážená pani,

tento fakt vyplýva z toho, že súčasťou štátnej suverenity je i to, že na jeho území akceptuje iba svoje právne predpisy a rozhodnutia svojich orgánov.

Druhá vec je , že za určitých okolností sa cudzie rozhodnutia uznávajú, ale to je problematika, ktorá presahuje rámec tejto otázku.

Na konanie o dedidčstve je príslušný súd v zmysle § 88 ods. 1 písm. l)zákona č. 99/1963 S.b. v ktorého obvode mal poručiteľ naposledy bydlisko,a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal


Prenájom bytu osobou s mentálnym postihnutím

Otázka: 

Ziadam o pomoc za mojho mentalne handiapovaneho syna v dobrej voli prepozical známemu sestrin byt, /v ktorom ma uzivacie pravo do smrti/ na dobu od januara- do marca 2O1O. Ten sa sa mu neohlasuje, nemozeme sa mu ani dovolat aby nam vratil kluce od bytu, dlzobu za bývanie. ako mame postupovat aby uvolnil byt a nasledne zaplatit dlzobu. Nastastie ked som sa to dozvedela, tak som ho konecne vystoppovala a donutila ho napisat cestne prehlasenie o dlzobe, tak aspo to mam ako doklad.
Prosim o postup nakolko moj syn ktory t.c. byva u mna , nie je schopny toto vybavit. Dakujem za porozumenie .

Vážená pani,

v prvom rade je potrebné riešiť otázku či je Váš syn zbavený / obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Ak áno, potom mal, respektíve by mal konať jeho opatrovník. Úkony vykonané takouto osobou by boli neplatné a teda aj dohoda o nájme / nájomnom by bola neplatná ako celok.


Výpoveď z nájmu bytu

Otázka: 

Dobry den, chcel by som sa opytat na zaklade coho by som mohol riesit vystahovanie najomcu z bytu ak by po skonceni najomnej zmluvy nechcel dotycny odist z bytu. Napr. najomca nezaplatil zatial za jeden mesiac najom podla najomnej zmluvy. Dakujem za odpoved.

Vážený pane,

nájom upravujú ustanovenia § 663 až 723 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. a špeciálne nájom bytu je upravený v § 685 ať 723 citovaného predpisu. Je potrebné rozlišovať medzi situáciou kedy nájomná zmluva skončila uplynutím doby nájmu, dohodou, prípadne výpoveďou zo strany nájomcu a keď nájomná zmluva skončila výpoveďou prenajímateľa. Nájom bytu je chránený to znamená, že pokiaľ prenajímateľ dá nájomcovi výpoveď spravidla je opustenie bytu vizané na poskytnutie bytovej náhrady.


Prevod nehnuteľnosti po rozvode

Otázka: 

Prajem Vám pekný deň, chcel by som sa informovať ohľadne BSM. S manželkou sme sa zobrali 1.8.1996 a súd nás rozviedol 10.2.2008. Pred uzavretím manželstva dňa 5.2.1996 som si kúpil garáž . Dňa 1.3. 2006 mi mama účelovo darovala 200 000 tis. SK na zakúpenie druhej garáže . Darovacia zmluva je potvrdená notárom. Za tieto peniaze som dňa 19.3.2006 zakúpil garáž na svoje meno. Bývalá manželka nechcela uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM. Dňa 5.5.2008 som obe garáže daroval bratovi. Dňa 15.3.2010 mi bývalá manželka poslala oznámenie, že sa dovoláva relatívnej neplatnosti úkonu – darovacej zmluvy na garáže, lebo tieto nehnuteľnosti patrili v dobe ich prevodu do BSM , a k prevodu nedala súhlas.

Chcel by som sa spýtať, či bývalá manželka može úspešne napadnúť prostredníctvom súdu túto darovaciu zmluvu ak :
1. garáž som už vlastnil pred uzavretím manželstva a druhú som síce zakúpil v priebehu manželstva, ale za účelovo darované peniaze mojej osobe a je to notársky aj podchytené. Ako mám postupovať ?

Vážený pane,

nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudol pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM a garáž, ktorá bola preukazateľne nadobudnutá za peniaze, ktoré Vám boli darované tak isto nie je predmetom BSM, pretože bola nadobudnutá za peniaze, ktoré nepatrili do BSM čiže došlo iba k zmene formy vlastníctva
namiesto peňazí na nehnuteľnosť.

citujem § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
§ 143


Reklámacia stavebných prác - zmluva o dielo

Otázka: 

Dobry den, v roku 2009 som realizoval svojpomocne vystavbu rodinneho domu. Na realizaciu vnutornych omietok som si objednal firmu. Firma pracu vykonala
a ja som zaplatil nimi pozadovanu sumu. Neskor som zistil nekvalitne vykonanu pracu, ktoru som ihned reklamoval (po vyschnuti sa vytvorili na stenach a stropoch bubliny). Ziadal som zlavu z diela a ked sa prisiel majitel firmy na to pozriet (cca po 2 mesiacoch od nahlasenia), tak suhlasil s vratenim urcitej sumy. Potom mi navrhol odstranenie zavad s cim som ale ja nesuhlasil. Aky mam zvolit sposob aby mi vratil aspon cast penazi? Dakujem za odpoved.

Vážený pane

ide o vzťah založený zmluvou o dielo. Táto sa môže spravovať Občianskym zákonníkom § 631-656 zákon č. 40/1964 S.b. alebo Obchodným zákonníkom zákon č. 513/1991 Z.b. § 536-565.

Vzhľadom na to, že neviem akým režimom sa zmluva spravuje odpoviem len všeobecne.

Pokiaľ bola reklamácia uplatnená bez zbytočného odkladu po tom, čo vady vyšli najavo a zhotoviteľ ich ani na výzvu neodstránil potom máte podľa Občianskeho zákonníka nárok odstránenie vád alebo primeranú zľavu § 648 a keď nenastane ani jedna z možností máte právo od zmluvy odstúpiť pre


Šťastné a veselé veľkonočné sviatky

Šťastné a veselé veľkonočné sviatky Vám želá redakcia www.lawblog.sk

redakcia lawblog.sk


Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva k bytu

Otázka: 

Som rozvedená vyše troch rokov, máme dve už osamostatnené deti. O rozvod som požiadala ja, pretože bývalý manžel sa o rodinu nestaral, pil, finančne sa neprispieval ani na deti ani na chod domácnosti a staral sa len o svoje rajerky. Počas manželstva sme nadobudli do vlastníctva trojizbový byt. Bývalý manžel sa so mnou odmieta o čomkoľvek rozprávať, s deťmi tiež nekomunikuje. V byte po rozvode bývam aj s bývalým manželom, deti už bývajú samostatne. On sa rozťahuje v dvoch izbách, ja mám len jednu. Nemám tam žiadne súkromie. niekedy sa opije a potom mi len nadáva. Niekedy sa zvnútra zamkne a mám problém sa do bytu vôbec dostať. Už sa mi pár razy stalo, že sommusela prenocovať u známych, lebo sa vnútri bytu opitý zamkol a neotvoril mi. Po uplynmutí troch rokov po rozvode vraj mne patrí polovica bytu a bývalému manželovi tiež polovica, ale na papieri to nemáme. Žiadne vysporiadanie BSM neprebehlo. Chcela som, aby sme byt spoločne predali, k mojej polovici kúpnej ceny som si chcela pridať nejaké peniaze a kúpiť si malý bytík, s vedomím bývalého manžela som už aj kupca našla, ale býv. manžel nakoniec odmietol podpísať kúpnopredajnú zmluvu, vraj on chce vyššiu cenu, ale pritom žiadneho kupca s vyššou cenou nezohnal, ani len neskúsil. Tak som nahraná. Jemu tento stav vyhovuje. Byt platíme napoly, ale už mi začína byť dlžný za nedoplatky ročného vyúčtovania. neviem si poradiť, ako by som s tým pohla. Bývať s ním už nechcem, ale nemám kde ísť. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo by sa v tejto situácii dalo robiť?

Vážená pani,

v tomto prípade Vám nezostane nič iné ako požiadať súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva k bytu podľa § 142 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem :

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah