Občianske právo

Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva BSM

Otázka: 

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o právnickú radu, resp. skutočnosť aká je, ak je to teda možné. S manželom sme postavili dom spoločne, už v manželstve ale pozemok na ktorom sa dom postavil kúpil pred manželstvom a je celý aj s domom napísaný na neho, dokonca aj kolaudácia, aj keď je uskutočnená tri roky po svadbe. Všetky papiere ohľadne domu,plyn, elektrika, papiere z katastra nehnuteľností, geometrické plány,...všetko je na jeho meno, chcem sa spýtať či mám na dom nárok aj ja rovnaký ako môj manžel.

Vážená pani,

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ( BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník


Vymáhanie dlhu od vlastníka bytu - Dobrovoľná dražba

Otázka: 

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom a prosím o radu. Ako členovia spoločenstva vlastníkov bytov sa nevieme dohodnúť, ako vymáhať náhradu škody. Druh majiteľky bytu, ktorý má však trvalý pobyt v byte u nej zrušený, vykopol sklenenú výplň vchodových dverí. Škoda bola vyčíslená cca na 2 000,-Sk. Nájomníci nesúhlasia so zaplatením sumy z fondu opráv, majiteľka bytu škodu odmieta zaplatiť, okrem toho je neplatičkou s dlžnou sumou okolo 30 000,-Sk . S páchateľom policajti urobili zápis. Zaujímalo by nás, či môžeme škodu pri- písať majiteľke bytu k dlžobe, alebo ju vymáhať u zamestnávateľa páchateľa, aby sme neporušili právne podmienky. Za radu ďakujem . Za spoločenstvo

Vážená pani

Na Vašom mieste by som využil to, že Vaša suseda je dlžná 30.000,-Sk a teda v zmysle zákona č. 182/1993 Z.b. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vzniká zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov


Odstúpenie od darovacej zmluvy k bytu

Otázka: 

1. Na zaklade darovacej zmluvy bol manzel zapisany do katastra nehnutelnosti ako vylucny vlastnik bytu. Je mozne od takejto darovacej zmluvy odstupit a zrusit vlastnicke pravo ?
2. Dobry den, akou formou je mozne uzavriet pisomne platnu dohodu /zmluvu o buducej zmluve/o vysporiadani nehnutelneho majetku manzelov po rozvode, ktory este nie su rozvedeny, ale na takejto dohode sa ustne dohodli. Je potrebne pockat na vynesenie rozsudku sudu o rozvode? Ako zarucit aby si to partner nerozmyslel ?

Vážená pani ,

k bodu 1

Od darovacej zmluvy je možné odstúpiť do 3 rokov od jej uzavretia z dôvodov, že obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi a členom jeho rodiny.

V tejto súvislosti uvádzam časť odôvodnenia z Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 103/2002.

Občiansky zákonník v ustanovení § 630 upravuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu z darovania. K zániku darovacieho vzťahu dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim správaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny.


Vysporiadanie nehnutelnosti

Otázka: 

Zdravím Vás. Chcela by som Vás poprosiť o radu. >Kupujeme od známych nehnuteľnosť, ktorá je rozdelená na 8 častí. Majitelia 7/8 nám už podpísali kúpno-predajné zmluvy, ale majiteľka čo má 1/8 nám odmieta zmluvu podpísať. Dá sa s tým z právneho hľadiska niečo urobiť? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na skorú odpoveď.

Vážená pani,

túto problematiku upravuje zákona č. 40/1964 S.b. ( Občiansky zákonník ) najmä v § 123 až 142 - podielové spoluvlastníctvo a 143 až 150 bezpodielové spoluvlastníctvo. Vo vašom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo.
Jedným z výlučných oprávnení vlastníka je právo disponovať s vecou. Vec môže byť vo vlastníctve viacerých osôb. O hospodárení so spoločnou vecou sa rozhoduje väčšinou hlasov počítaných podľa veľkosti podielov.


Vlastníctvo bytu manželmi po rozvode

Otázka: 

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moji rodičia sú rozvedení asi 8 rokov,ale nemajú majetkové vysporiadanie. Otec u nás ostal bývať aj po rozvode a asi 2 roky dozadu sa odsťahoval, ale stále ku nám chodí prespať asi raz za dva mesiace, dáva nám na ruku peniaze, ale nemá o tom žiadne potvrdenie, všetky účty sú platené z účtu mojej mamy. Má ešte vôbec nárok na ten byt? Alebo akým spôsobom by sa byt delil? Jedná sa o byt v súkromnom vlastníctve.

Vážená pani,

Čo sa týka vysporiadania bytu je potrebné vziať do úvahy, že Bezpodielové vlastníctvo manželov ( BSM ) zaniká rozvodom ( ak už nezaniklo skôr).


Delenie nehnuteľného majetku pri rozvode.

Otázka: 

Dobry den. Budem musiet manzela "vyplatit" z bytu/2.izb/, ktory bol povodne iba moj, avsak statny. Tento byt sme pocas manzelstva odkupili za sumu ktorej vyska bola rovnaka ako suma ktora bola investovana do bytu/3.izb./ktory dostal manzel darom a tym padom je iba jeho. Manzel je ochotny mi byt ponechat ak budem suhlasit s nizkou sumou vyzivneho na dieta.Vopred dakujem za odpoveď.

Vážená pani,

Je rozdiel medzi štátnym bytom a medzi bytom v osobnom vlastníctve. Pokiaľ ste ako manželia využili predkúpne právo na byt v zmysle zákona 183/1992 Z.z tak ste ho nadobudli do BSM( bezpodielového spoluvlastníctva manželov ).

To v praxi znamená, že podlieha vysporiadaniu BSM v zmysle § 149 a § 150 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem


Darovaný byt a vysporiadanie po rozvode

Otázka: 

Dobrý deň. Mám otázku. Matka mne a mojej sestre darovala byt. Keď sa z manželom rozvediem, má nárok aj on na podiel s darovaného bytu? Ďakujem

Vážená pani,

Veci darované počas manželstva nepatria do Bezpodielového vlastníctva manželov ( BSM ) a teda nemôžu byť predmetom vysporiadania po rozvode.

Gabriel


Vyporiadanie majetku BSM a dedičstvo

Otázka: 

dobry den, chcel by som sa spytat ako je to z dedenim majetku v pripade smrti jedneho z rodicov,ked su rodicia rozvedeni a majetkovo nevysporiadani, kto vsetko ma narok na dedicstvo?dakujem za odpoved.

Vážený pane,

Tu je potrebné riešiť dva problémy

Ako sa vyporiadava majetok po rozvode

Rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a vyporiadajú si ho buď dohodou, alebo ho vyporiadava súd. V prípade ak sa BSM nevyporiada do 3 rokov nastávakú účinky uvedené v § 149 ods. 4 zákona č, 40/1964 S.b..


Náhradné bývanie

Otázka: 

Dobrý deň. Manželka podala žiadosť o rozvod. Od roku 2000 bývame v spoločnej domácnosti, v byte, ktorý sme dostali od armády. Byt je písaný na manželku. Ide o nájomný byt, ktorý nemáme v spoločnom vlastníctve. Má právo manželka po rozvode ma z tohto bytu vyhodiť alebo aké mám práva? Ďakujem

Vážený pane

Zo znenia Vašej otázky predpokladám, že bývate v služobnom byte svojej manželky.
Pojem služobný byt upravuje zákon 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami. Definícia služobného bytu je obsiahnutá v § 1 citovaného zákona.

Nájomnú zmluvu k bytu upravujú § 700 až 723 zákona č. 40/1964 S.b. – Občiansky zákonník. Vzhľadom k tomu, že k služobnému bytu nemôže vzniknúť spoločný nájom manželov ( § 709 ) Vaše postavenie upravuje § 713 zákona č. 40/1964 S.b. . citujem


Kúpa automobilu

Otázka: 

Dobrý deň Kúpili sme auto od podnikateľa, auto však nebolo napísané na neho ale na jeho manželku. Po dohode na cene, prepísaní auta sme zistili, že auto bolo búrané-na základe informácii od nášho automechanika V kúpnej zmluve, ktorá bola podpísaná a overená bolo v jednom z jej bodov uvedené: Pri zistení, že auto bolo búrané a boli zatajené informácie má kupujúci nárok na vrátenie peňazí a odstúpenia od zmluvy. Chcela by som prosím Vás vedieť či máme nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy? Akvšak nastanú s tým problémy ako by sme mali postupovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne za radu

Vážená pani,

V prvom rade je potrebné vyriešť, či ste kúpnu zmluvu uzavreli podľa Obchodného ( 513/1991 S.b. , alebo Občianskeho zákonníka (40/1964 S.b.)

Občianskoprávny vzťah

Kúpna zmluva § 588-600


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah