Občianske právo

Hlasovacie právo v občianskom združení

Otázka: 

stretol som sa s OZ, v ktorom majú zaujímavé znenie stanov. zakladatelia si dali po 20hlasov, teda každý z nich s nimi disponuje pri akomkoľvek hlasovaní. podotýkam, že sa jedná klasické občianske združenie. umožňuje naša právo takúto úpravu? nie je to v rozpore dokonca s ústavou? takéto praktiky sa prenášajú aj do poľovníckych organizácií podľa zákona 274/2009. otázku som položil aj na MV SR, odpoveď prikladám, citujem:

 

Dobry den,
ano taketo zdruzenie je mozne zaregistrovat.
Pokial by bolo v takomto zdruzeni povinne clenstvo pre vsetkych, je to
nerovnost prav.  Obcan ma vsak pravo slobodnej volby do takehoto zdruzenia
nevstupit.
K.

Vážený pane,

 


Kúpa auta zaťaženého právom tretej osoby

Otázka: 

Dobrý deň.. Kúpila som motor.vozidlo od predávajúceho, na ktorého však ešte nebolo prepísané vlastn. práva od predchádzajúceho majiteľa, nakoľko auto bral od neho na splátky a ešte mu posl. chýbala doplatiť...To som však ja nevedela, povedal mi, že sa to hneď prepíše na mňa ako nového vlastníka...No po pár dňoch sa mi ozval pôvodný majiteľ, že zvyšná čiastka mu doplatená nebola a žiada odo mňa vrátiť auto...Ja som však kúpnu cenu vyplatila predávajúcemu, čo je aj v kúpnej zmluve...Ako mám ďalej postupovať aby mi nevzal auto???

Ďakujem

Vážená pani ,

 


Čo môže byť predmetom exekúcie

Otázka: 

Srdecne Vas zdravim, vopred dakujem za odpoved. Syn rodicov byva v ich dome, ma v nom trvaly poby a miesto podnikania, tento dom je ale vylucnym vlastnictvom rodicov. Moze byt predmetom exekucie, ktora sa tyka tohto syna,
vlastnictvo rodicov, ich nehnutelnost - rodinny dom, ktory je ich vlastnictvom, ked ich syn, ktorému prisla vyzva na exekuciu, ma len trvaly pobyt v tomto dome, ale nevlastní v nom ziadny majetok, i ked sidlo podnikania ma v zapisane v tomto dome_ Vopred srdecne dakujem za odpoved.


Prerušené dodávky elektriny

Otázka: 

nemam elektrinu na chate,el.kable ,ktore vedu cez susedov pozemok boli umyselne preseknute,a su majetkom ZSE,zavada mala byt odstranena v sulade so zakonom č.656/2004,§10,ods 2,pis.c,lenze spravca zo senice sa
stale vyhovara ,ze majitel ho nechce pustit na pozemok ,dokonca sa sused aj spravcovi priznal ,ze to presekol a bude presekavat,spravca sa mi vyhraze ze ak zavolam havarijnu sluzbu da mi to preplatit,a aj zrusenim zmluvy,ktoru mam v poriadku taktiez aj kolaudacne povolenie aj stavebne,uz som zufala,
dakujem za odpoved


Dlhy manžela a exekúcia na spoločný majetok

Otázka: 

Dobrý deň, manžel narobil veľké dlhy, o ktorých som absolútne netušila. Všetko sú pôžičky buď od nebankoviek alebo rôznych osôb (nie banky), ktorým popodpisoval zmenky a pod. Môj podpis nikde nie je. Peniaze použil ma stávky, potom jednu pôžičku uhrádzal ďalšou, len aby som sa nič nedozvedela, až vznikol začarovaný kruh. Momentálne sme v konaní o zrušenie BSM. V prípade, že nám ho súd zruší a prebehne vyporiadanie, pri ktorom manžel preberie na seba svoje dlhy, budú mať jeho dlhy dosah na mňa? Do zrušenia BSM a jeho vyporiadanie je rozdiel medzi dlhmi, ktoré sú zatiaľ "len" vo forme zmlúv a dlhmi, na ktoré sú už vydané exekúcie? Myslím vo vzťahu k môjmu budúcemu majetku. Teraz žiadny nemáme, žili sme v podnájme, úspory stihol minúť, dokonca aj moje za slobodna. Z toho čo som našla v občianskom zákonníku mi vychádza, že nie. No jeden právnik tvrdí, že môžu jeho veritelia žiadať aj odo mňa úhradu jeho dlhov, aj siahnutím na majetok, ktorý by som v bud. napr. zdedila, čiže výlučný majetok, poprípade moju mzdu. Hoci o 10 rokov. Ja som nič také nenašla. Dokonca veci, ktoré zdedím sú vylúčené podľa mňa z BSM a tým pádom by nemali byť postihnuteľné exekúciami manžela ani teraz, kým nemáme BSM zrušené. Čo vkladné knižky ma moje meno (momentálne vybrakovaná mužom) teraz a po zrušení BSM? Veľa otázok, no som laik, nemám právnické vzdelanie, tak v skratke. Čo robiť, aby som sa vyhla manželovým dlhom a jeho veriteľom teraz a v budúcnosti? Ďakujem.


Nájom bytu a výpovedné dôvody

Otázka: 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom skončenia nájmu bytu, či je možné v zmluve použiť ustanovenia o výpovedi s taxatívne vymenovanými prípadmi podľa §711 Občianskeho zákonníka a zároveň v tej istej zmluve použiť ustanovenia o okamžitom odstúpení od zmluvy ? Prikladám sem aj príklad a v zmluve by to bolo presne takto uvedené: Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť najmä ak: a)nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo v omeškaní s úhradou platieb za služby spojené s užívaním bytu, b)nájomca užíva byt spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu, c)nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok, d)nájomca dá byt do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa, e)nájomca vykoná stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu najmä ak: a)prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b)nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, c)nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, d)nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.


Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: 

Dobrý deň !
Prosím o radu, ako postupovať v tejto veci, resp. neurobiť chybu. Po 22 roč. manželstve si manžel našiel priateľku, máme 3 deti
(22,19,16). Odsťahoval sa, neviem, či je ešte cesta späť. Ja sa rozvádzať nechcem – k tým všetkým problémom nepotrebujem ešte aj
rozvod a on tiež nie. On potrebuje byt a o to práve ide. Bývame v samostatnom byte v dome mojich rodičov. Spoločné úspory previedol na účet, ku ktorému má prístup iba on, má auto, kľúče od chaty, od garáže. Ja som zostala sama z deťmi. Máme ešte aj pozemok a teraz tlačí na mňa, že ho musíme predať, lebo on nemôže bývať na chate a potrebuje si kúpiť byt. Polovicu peňazí z predaja pozemku že by mi dal. Ja pozemok predať nechcem a ak s tým nebudem súhlasiť, dá to rišiť právne. Mám na to pristúpť, alebo aké sú moje možnosti ?
(V prípade, že by si chcel zobrať hypotéku, môže to nejako ohroziť moju situáciu alebo deti ? nechcem a nepotrebujem sa zadĺžiť a tiež
nechcem dlhy hádzať na deti)
Ďakujem.


Podnájom a bytová náhrada

Otázka: 

Chcel by som sa spýtať, či povinnosť poskytnúť bytovú náhradu
nájomcovi bytu je aj v prípade ak prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi a ten dalej, so súhlasom prenajímateľa byt prenajíma podnájomcovi. Kto je povinný v prípadoch kedy treba poskytnúť bytovú náhradu takto konať?


Škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla

Otázka: 

Dobrý deň, prosím Vás o právnu radu ohľadom zodpovednosti za škodu,ktorú som spôsobil neúmyselne na štvorkolke v teréne. Škoda na štvorkole presahuje 300 eur, pričom štorkoka mi bola zverená do rúk dobrovolne. Aké právne kroky môže proti mne poškodený použiť v pípade ak sa nedohodneme na mimosúdnom vyrovnaní? Za odpoveď Vám vopred
ďakujem.


Výpopveď z nájmu bytu. Rozdiel medzi nájmom a podnájmom

Otázka: 

Dobrý deň.Chcel by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení môjho problému.Prenajímam 2-izb byt a mam problém s podnájomníkmi.Problém je v tom že mi už dlžia nájom za 2 mesiace(február a teraz máj).Na základe toho som
ukončil podnájomnú zmluvu výpoveďou z mojej strany. Byt užívajú spolu štyria.Manželia s dcerou a pracujucim synom,ktorý tam je zriedka,pretože pracuje v zahraničí.Zmluva bola uzatvorená medzi mnou(vlastník) a pani „manželka“.Ked som išiel osobne doručiť výpoveď tak doma nebol nikto iba syn.Prevzatie som dal podpísať jemu a povedal som mu nech to dá mame a nech sa podla toho zariadia.Lenže v piatok ked som si bol po poštu tak som sapohádal s pánom manželom,jeho otcom.Vyzval ma aby som stiahol výpoved lebo inak nedostanem peniaze!!A povedal mi že tá výpoveď je iba zdrap papiera a že to mala prebrať pani „manželka“.Podľa všetkého si tú výpoveď prečítala.Výpovedná lehota je podľa zmluvy 1 mesiac a momentálne prebieha.Výpoveď som doručil 30.5.2011.K 1.7.2011 by mal byť byt prázdny.Čo ak tam zostanú?Postupoval som správne pri doručení výpovede?Podotýkam že na dverách majú svoju zámku ja sa bez ich prítomnosti neviem dnu dostať.A ako môžem potom vymáhať ten 2-mesačný nájom?Okrem toho sa stažujú susedia že vždy robia hluk a v noci tam vždy volajú policajtov pretože pán manžel pije.Potrebujem aby odišli čo najskôr. Ako prílohu Vám posielam moju podnájomnú zmluvu a výpodeď,ktorú som im dal.Budem Vám velmi vďačný za pomoc pri riešení môjho problému.Ostávam s pozdravom

Vážený pane,

nájomná zmluva je upravená v ustanoveniach § 663-723 Občianskeho zákonníka z toho nájom bytu je upravený v § 685-719 Občianskeho zákonníka. Nechcem aby ste sa cítil sklamaný, ale pri prenájme bytu nájomníkom ste sa
zjavne dopustil niekoľkých chýb Je rozdiel medzi nájmom a podnájmom Nájom vznikne medzi prenajímateľom a nájomcom. Podnájom je vzťah medzi osobou, ktorá je sama nájomcom a dá byt do podnájmu inému § 719


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah