Pracovný problém so zamestnávateľom

Otázka: 

Skončil mi pracovný pomer dňa 31.12.2007 z dôvodu likvidácie podniku podľa §63.písm.1.Zamestnávateľ mi nechce vyplatiť odstupné ze vraj nemá, ze je po krk v dlhoch.Poštou doporučene som mu poslala výzvu 2krát aby mi odstupné vyplatil,nereagoval ani na jednu,vrátili sa mi päť.Nezmeškám lehotu podania ziadosti na sud ked uz je apríl 2008?A môzem ziadosť na sud o odstupné podať aj ako fyzická osoba bez právnika?

Vážená pani,


Platenie za štúdium a prerušenie štúdia

Otázka: 

Potrebovala by som radu. V akad. roku 2004/2005 som študovala magisterský študijný program na vysokej škole A. Po 1. roku som štúdium na 2 roky prerušila, pretože som šla od roku 2005/2006 študovať na vysokú školu B bakalársky študijný program. Teraz som v 3. ročníku, čiže prekračujem štandardnú dĺžku štúdia o 1 rok, za ktorý by som mala zaplatiť. Čo ale s tými 2 rokmi prerušeného štúdia? Nebudú sa mi zarátavať? Prerušenie som si nechávala len ako zadné dvierka pre prípad, že by som náročnú vysokú školu B nezvládala. Doba prerušenia však márne uplynula, takže to znamená, že od r. 2007 som štúdium zanechala. Vopred ďakujem za radu!

Vážená pani,

Čas prerušenia štúdia sa Vám nezapočítava ako štúdium pre účely platenia školného. Prerušenie štúdia má význam jedine v tom, že ak začnete študovať po prerušení v akademickom roku v čase , keď už ste povinná platiť školné
platíte iba za zvyšné obdobie akademického roka. Vo Vašom prípade platí, že ste na jednej vysokej škole študovala jeden akademický rok a na druhej študujete tretí akademický rok, čiže na účely platenia školného študujete 4 akademické roky. Doba prerušenia štúdia tento stav neovplyvní.

s pozdravom Grant


Exekúcia zrážkami zo mzdy

Otázka: 

Dobrý deň,prosím o radu.Po rozvode ostaly dlhy ktoré vymáha viac exekútorov.Mám nastúpiť do zamestnania v ktorom je mzda vyplácaná na jeden účet a diety v euro na druhý účet.Môžu mi tento účet s dietami aj zablokovať alebo inak siahnut na diety? Za Vašu radu vopred veľmi pekne ďakujem.

Vážený pane,

výkon rozhodnutia upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. ( exekučný poriadok ). Tento vo svojich ustanoveniach týkajúcich sa jednotlivých spôsobov výkonu rozhodnutia upravuje čo exekúcii nepodlieha. Vo Vašom prípade bude aktuálny postup exekúcia zrážkami to mzdy § 66-88 zákona č. 233/1995 Z.z. a exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke § 93-104 zákona č. 233/1995 Z.z.


Poistná zmluva

Otázka: 

Dobrý večer. Prosím o vysvetlenie pojmu "...výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred..." je to z §800 Občianského zákonníka. Jedná sa mi o to či výraz "musí dať" znamená dodať príslušnej inštitúcii, alebo už to platí podaním na pošte. Konkrétne som podal výpoveď poistnej zmluvy PZP motorového vozidla v posledný deň predo dňom keď začala plynúť šesť týždňová lehota doporučeným dopisom s dodaním do 24 hodín. Poisťovňa tento list však dostala už v dobe plynutia šesť týždňovej lehoty a bol to dôvod z ich strany na neuznanie výpovede. Postupovali správne? Ďakujem za odpoveď.

Vážený pane,

tu je potrebné zohľadni nasledovné skutočnosti
1. znenie poistnej zmluvy
2. fakt, že výpoveď je jednostranný právny úkon - teda prejav vôle
3. znenie zákona - v tomto prípade ide o § 800 zákona č. 40/1964 S.b.
4. Úpravu plynutia lehôt v zmysle § 122 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b.
Vo svojej odpovedi budem predpokladať, že znenie poistných podmienok je rovnaké ako zákon.Odstúpenie od zmluvy je právny úkon i keď jednostranný. V zmysle všeobecných ustanovení o právnych úkonoch § 45 zákona č. 40/1964 S.b.


Výpoveď poistnej zmluvy

Otázka: 

Poistná zmluva
07.04.2008 09:06
Dobrý večer. Prosím o vysvetlenie pojmu "...výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred..." je to z §800 Občianského zákonníka. Jedná sa mi o to či výraz "musí dať" znamená dodať príslušnej inštitúcii, alebo už to platí podaním na pošte. Konkrétne som podal výpoveď poistnej zmluvy PZP motorového vozidla v posledný deň predo dňom keď začala plynúť šesť týždňová lehota doporučeným dopisom s dodaním do 24 hodín. Poisťovňa tento list však dostala už v dobe plynutia šesť týždňovej lehoty a bol to dôvod z ich strany na neuznanie výpovede. Postupovali správne? Ďakujem za odpoveď.

Vážený pane,

tu je potrebné zohľadni nasledovné skutočnosti
1. znenie poistnej zmluvy
2. fakt, že výpoveď je jednostranný právny úkon - teda prejav vôle
3. znenie zákona - v tomto prípade ide o § 800 zákona č. 40/1964 S.b.
4. Úpravu plynutia lehôt v zmysle § 122 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b.
Vo svojej odpovedi budem predpokladať, že znenie poistných podmienok je rovnaké ako zákon.Odstúpenie od zmluvy je právny úkon i keď jednostranný. V zmysle všeobecných ustanovení o právnych úkonoch § 45 zákona č. 40/1964 S.b.


Zdanenie príjmov študenta pracujúceho v USA

Otázka: 

Dobrý deň, prosím o odpoveď: Dcéra je študentka v roku 2007 pracovala na dohodu o vykonaní práce, mala podpísané vyhlasenie, ma zrazenú daň zo stavebného sporenia a v lete tri mesiace pracovala v USA? Chceme podať DP za rok 2007 ale nevieme čo s príjmom ktorý dosiahla V USA? Všade sa píše o Anglicku, ale o USA nie? Má sa príjem z USA zahrnúť do DP na SLOVENSKU a akou metodou? Ďakujem.

Vážená pani,

Zdaňovanie príjmov medzi USA a SR je riešené zmluvou o zamedzení dvojitého zdanniač. 74/1974 , kde sa na zamedzenie dvojitého zdanenia používa metóda zápočtu dane ( čl. 24 ), ktorá znamená, že daň zaplatená v USA z príjmu dosiahnutého v USA sa započíta na úhradu dane platenej z tohto príjmu v SR, pretože Vaša dcéra je rezidentom SR ( má tu ravlý pobyt a zdržiavala sa tu dlhšie ako 183 dní v kalendárnom roku ) V USA bola iba tri mesiace čo je 90 dní.

s pozdravom

Grant


Zdanenie príjmov študenta pochádzajúce z ČR

Otázka: 

chcela by som sa spytat ze ked som student strednej skoly,pracovala som dva mesiace v ČR...mam si podat danove na slovensku alebo v cechach....prosim odpiste mi niekto na emailovu adresu...dakujem

Vážená slečna,

Zdaňovanie príjmov sa rieši medzi SR a ČR prostredníctvom zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia č. 238/2003 Z.z.
Vzhľadom na znenie Vašej otázky predpokladám, že ste daňovým rezidentom SR ( zdrživate sa na území SR dlhšei ako 183 v roku ). Vzhľadom na to ste povinná podať daňové priznanie s celosvetových príjmov - teda i z príjmov ČR Na zdanenie príjmov iba v ČR by museli byž splnené nasledovné podmienky a to všetky naraz


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah