Rozdiel medzi spoluvlastníctvom a pôžičkou

Otázka: 

Dobrý deň, poraďte mi prosím ako mám postupovať a či mám nárok na vrátenie peňazí, ktoré som požičala priateľovi na kúpu auta?Nemám doposiaľ ani peniaze ani auto.Pri kúpe na kúpnej zmluve som uvedená ako kupujúci s väčšinovým vkladom.Auto bolo kupené do jeho vlastníctva a držiteľom je on.Peniaze odovzdal v deň pôžičky mnou poskytnutej,iba
ústnou formou pri podpise a samotnom prebratí auta.Nakoľko odišiel, auto používa on a peniaze ani na vyzvanie nemieni vrátiť mám nárok na uplatnenie si vrátenie peňazí súdnou cestou.Sú dané doklady ako dôkaz o zapožičaní hotovosti?Nemám okrem neoverenej kúpnej zmluvy kde som
jeden z kupujúcich a ktorá nieje overená nič.Ako postupovať.Ďakujem

Vážená pani,

pokiaľ ste uvedená v kúpnej zmluve ako kupujúci nejde o pôžičku, ale o
spoluvlastníctvo k veci. Držiteľ vozidla a vlastník vozidla sú dve
rozličné veci.

Držiteľ vozidla je pojem zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. a je to
osoba v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia § 2
ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z.

Držiteľom je v zásade vlastník,ale nemusí to byť výlučne vlastník. Zápis držiteľa vozidla do evidencie polície upravuje § 114 zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. .


Exekučné konanie a prehliadka obydlia

Otázka: 

Dobrý deň. Dostala som Výzvu od exekútora na vykonanie súpisu môjho majetku.Exekúcia sa netýkala priamo mňa,je to pohľadávka môjho bývalého priateľa,ktorý už od apríla 2010 u mňa nebýva. Chcem podotknúť,že priateľ nemal u mňa ani trvalý a ani prechodný pobyt a nemá u mňa ani žiadny majetok. Keď som sa na to pýtala pracovníčky exekútorky,že prečo nerobia exekúciu v jeho trvalom pobyt,povedala,lebo u
mna býval. Neviem,som laik,ale pokiaľ nemá niekto čo len trvalý pobyt a ani žiadny majetok mu nepatrí nemal by byť postihovaná druhá osoba. Poraďte. Ďakujem

Vážená pani,

Exekútor vychádza zo znenia § 119 ods. 1 Exekučného poriadku zákon č. 233/1995 Z.z. (1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.


Zmluva o dielo a závislá práca

Otázka: 

Môže byť uzatvorená ústna zmluva o dielo medzi občianskym združením a fyzickou osobou na práce ako upratovačka, uvádzačka, šatniarka,obslužno-technické práce (ktoré nie sú bližšie definované)? Ďakujem vopred za odpoveď.

Vážená pani,

pre zmluvu o dielo nie je predpísaná písomná forma , ale je v záujme zmluvných strán, aby bola písomná. V tomto konkrétnom prípade to skôr vykazuje pojem závislej práce a tam je potrebné povedať, že ak sa pracovný pomer neuzavrie písomne platí, že bol uzatvorený na dobu neučitú.

Zároveň Vás musím upozorniť, že zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka 632-648 zákona č.40/1964 S.b. je možné uzatvoriť len na hmotne zachytiteľný výsledok činnosti čo práca upratovačky nie je. Predmet zmluvy
o dielo podľa Občianskeho zákonníka musí mať vecný charakter.


Nevyplatenie mzdy a trestné oznámenie

Otázka: 

Prosim radu zamestnavatel pracujem u neho viac ako 5 rokov nevyplatil mzdu za mesiac máj 2010,jún 2010, ako mám postupovať , aby som neprišla o odstupné nakoľko na účte firmy nie je dostatok financií a zamestanávatel nevlastní
nič cenné čo by sa dalo spenažiť auto si koncom roka previedol na seba a máme vo firme len strare pocitace inak nic a sme v prenajme.Ked so sefke povedala ze nemam mzdu 2 mesiace - odpoved ona o tom VIE.Dakujem za Vašu > pomoc.Mne peniaze chybajú z čoho mám žiť nemám iný prijem.

Vážená pani,

toto bude skôr faktický ako právny problém. Samozrejme, že na mzdu máte nárok. Na jednej strane Vám Zákonník práce dáva možnosť okamžite skončiť pracovný pomer ak je Váš zamestnávateľ v omeškaní s platením mzdy , náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti § 69/ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. na druhej strane Vám ide najmä o prácu, ktorá Vás živí. Bola by tu


Hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov

Otázka: 

dobry den .ked chceme v spoločenstve vlast.bytov a neb priest.prijať inštitút dobrovoľnej dražby,koľko percent je na prijatie potrebné hlasov z celkového počtu majiteľov bytov dakujem

Vážený pane,

hlasovanie upravuje § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle ô 14/2 citovaného predpisu

Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze


Dedenie a podielové spoluvlastníctvo

Otázka: 

prajem pekný deň,
ďakujem za možnosť o bezplatné poradenstvo je to z vašej strany šľachetný čin.Prosím o radu pri našom probleme: Manželka vlastni 1/2 rodičovského domu, časť nadobudla dedením a časť darovacou zmlumou. Ďalší dvaja surodenci vlastnia druhú polovicu domu.Oni prišli s návrhom na vysporiadanie spolupodielové vlastníctva.
Nakoľko pri prvom stretnuti medzi surodencami nedošlo k dohode koľko im máme za ich čiastky vyplatiť zavolali si znalcu, ktorý dom ohodnotil na
95 000€. Čo matematicky znamena že by sme im mali vyplatiť 47 500 €. Oni však žiadajú vyplatiť 66 387 € tzn každy chce po 1 mil. SKK. Chcem sa spýtať ako máme ďalej postupovať nakoľko mi im chceme vyplatiť toľko koľko určil znalec. Maju právny nárok žiadať vyššiu sumu. Čo nám můžu právne spůsobiť. ďakujem

Vážený pane,

v zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zostal v spoluvlastníckom
vzťahu. To znamená, že pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú je tu možnosť
podať návrh na súd na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva .Toto
upravuje § 142 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. .

Súd má v takom prípade tri možnosti
1. ak je vec reálne deliteľná ( napríklad dvojdom ) môže rozhodnúť i o tom, že vec sa rozdelí ak je to možné
2.prikáže niektorému zo spoluvlastníkov vec za náhradu
3.ak nie je možné riešenie podľa bodov 1 a 2 môže nariadiť jej predaj a


Dedičské konanie

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat - moje maminka zemřela. Vlastní ve Velké Lomnici několik pozemků i podílů na pozemcích. Je potřeba projednat dědictví. Maminka měla trvalé bydliště v Šumperku v ČR, takže dědictví se projednává u notáře v Šumperku.
Bylo mi ale řečeno, že pozemky - orná půda - projednat u notáře v Šumperku nelze, že tyto se musí projednat u notáře na Slovensku. Katastr nemovitostí by prý na základě rozhodnutí vydaného u notáře v Šumperku (podepsaného nejvyšší soudkyní Okresního soudu Šumperk) tyto nemovitosti nezapsal. Můžete mi sdělit, zda-li je možné a pokud ano, tak na základě jakého zákona nebo paragrafu tyto pozemky projednat na notářství v České republice tak, aby je katastr nemovitostí na Slovensku zapsal?
Děkuji a přeji hezký den

Vážená pani,

tento fakt vyplýva z toho, že súčasťou štátnej suverenity je i to, že na jeho území akceptuje iba svoje právne predpisy a rozhodnutia svojich orgánov.

Druhá vec je , že za určitých okolností sa cudzie rozhodnutia uznávajú, ale to je problematika, ktorá presahuje rámec tejto otázku.

Na konanie o dedidčstve je príslušný súd v zmysle § 88 ods. 1 písm. l)zákona č. 99/1963 S.b. v ktorého obvode mal poručiteľ naposledy bydlisko,a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah