Skončenie pracovného pomeru

Otázka: 

Ukončil som pracovnyý pomer dohodou a v ten den som ostal
na PN.prosim ako to vlastne je s odvodmi, platenim od zamestnavatela atd.

Vážený pane,

skočil ste pracovný pomer dohodou to znamená, že nejde o výpoveď, ktorú v čase práceneschopnosti Zákonník práce zakazoval § 64 ods. 1 Zákonník práce. Vzhľadom na to, že už nie ste zamestnaný a bol ste uznaný za prácenseschopného v ochrannej dobe § 32 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení patrí Vám dávka nemocenského poistenia § 37
a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 a
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

Nemocenskú dávku Vám bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah