Odpovědět na komentář

Kúpa auta zaťaženého právom tretej osoby

Otázka: 

Dobrý deň.. Kúpila som motor.vozidlo od predávajúceho, na ktorého však ešte nebolo prepísané vlastn. práva od predchádzajúceho majiteľa, nakoľko auto bral od neho na splátky a ešte mu posl. chýbala doplatiť...To som však ja nevedela, povedal mi, že sa to hneď prepíše na mňa ako nového vlastníka...No po pár dňoch sa mi ozval pôvodný majiteľ, že zvyšná čiastka mu doplatená nebola a žiada odo mňa vrátiť auto...Ja som však kúpnu cenu vyplatila predávajúcemu, čo je aj v kúpnej zmluve...Ako mám ďalej postupovať aby mi nevzal auto???

Ďakujem

Vážená pani ,

 

 v takomto prípade ste kúpila auto od osoby, ktorá ho nemala oprávnenie previesť a teda ste nikdy nenadobudla vlastnícke právo k veci. Vlastníkom je stále pôvodný majiteľ. Voči tomuto majiteľovi máte regresný nárok na vrátenie kúpnej ceny, pretože zmluve je neplatná a teda ide o neoprávnený majetkový prospech. Jediná výnimka by bola vtedy ak by kúpna zmluva bola uzatvorená podľa Obchodného zákonníka. V takom prípade sa nadobúda vlastníctvo aj od nepravého vlastníka za predpokladu, že je pôvodný vlastník dobromyseľný - inými slovami nevedel o tom, že ten od koho auto kupuje nie je vlastníkom veci citujem § 446 Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Z.z.. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja. Odporúčam Vám podať trestné oznámenie za trestný čin podvodu § 221 Trestného zákona zákon č. 300/2005 Z.z..

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah