Odpovědět na komentář

Odvolanie z funkcie riaditeľa

Otázka: 

Som riaditeľom Základnej školy od roku ,ešte mám 1,5 roka do skončenia funkčného obdobia .Dňa .... mi bol predložený zriaďovateľom list,v ktorom ma odvoláva z funkcie riaditeľa,bez udania dôvodov,na základe návrhu Rady školy, podľa Školského zákona. Neurobil som žiadny prietupok-mzdový,materiálny,pracovný!,ani neporušil žiadny zákon!Ide len o osobný a politický dôvod. Odvolávací list som preto neprevzal, ani nepodpísal,ani ho doteraz /ku
dňu /nemám.Doporučený list je stále na pošte.
Otázka :
odkedy /dátum/nadobúda platnosť môjho odvolania?

Vážený pane,

pri výkone práce sa na Vás budú vzťahovať ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme zákon č. 552/2003 Z.z.
V prípade vecí neupravených týmto zákonom sa použije zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z.. Z vašej otázky je ťažké posúdiť konkrétne okolnosti prípadu, ale vznik pracovného pomeru a ustanovenie do vedúcej funkcie sú dve rozličné veci. V zásade platí, že orgán, ktorý vymenoval niekoho do vedúcej funkcie ho má právo i odvolať. Okolnosti takéhoto postupu sú potom upravené v závislosti od konkrétnych okolností, ktoré v tomto prípade nepoznám.

Osobne sa domnievam, že veľa možností ako protestovať nemáte. Môže to však byť výpovedným dôvodom uvedeným v § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z..

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah