Odpovědět na komentář

Platenie za štúdium III

Otázka: 

Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu k nasledovnej situácii. Moja dcéra začala študovať v akademickom roku 2005/2006 súbežne v dvoch bakalárskych študijných programoch obidva denné štúdium) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 1.. Filozofická fakulta odbor anglický jazyk a psychológia 2.. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva odbor psychológia Dňom 14.3.2006 do 31.1.2008 prerušila štúdium na Filozofickej fakulte z rodinných dôvodov a ďalej pokračuje v štúdiu už len v študijnom programe na Fakulte sociálnych vied v treťom ročníku.
Podľa stanoviska k prerušeniu štúdia podpísaného prodekanom FF UKF citujem: "Po prerušení štúdia sa opätovne zapíšete 1. ročníka v akademickom roku 2007/2008. V prípade, že sa nezapíšete budeme Vaše rozhodnutie posudzovať ako zanechanie štúdia. Obnovenie štúdia písomne zahláste do 15. januára 2008."21. novembra 2007 dostala oznámenie o povinnosti uhradiť školné vo výške 20 000,- Sk (§92, odst.5 a6 a §71, odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. v zmysle Dodatku č. 6 k Smernici č. 8/2003 o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na UKF v Nitre na akademický rok 2007/2008).Prosím Vás o informáciu, či je požiadavka UKF oprávnená, pretože dcéra neprekročila štandardnú dĺžku štúdia určenú zákonom a za štúdium na vo viacerých študijných programoch v jednom akademickom roku by sa mala započítavať dĺžka jeden rok do celkovej doby štúdia.

Vážený pane,

Vaša dcéra skutočne študuje dva študijné programy súbežne a čo sa toho týka platila by pomernú časť školného za druhý študijný program ak by sa naň opätovne zapísala § 92 ods. 5 zákona
č. 131/2002 Z.z. .
V Vašom prípade pravdepodobne pôjde o prípad, že Vaša dcéra bola prijatá na inú Verejnú vysokú školu, kde nepokračovala v štúdiu . Ten zákon je problematický práve v to, že pokiaľ ste bol zapísaný na inej verejnej vysokej škole čo len týždeň ( po zápise ) , už sa Vám to ráta ako jeden akademický rok i keď ľudia to berú tak, že veď ja som tam neštudoval. Vzhľadom na to, že jestvuje centrálny register študentov tak verejná vysoká škola sa má ako dozvedieť , že študent študoval (bol zapísaný v študijnom programe ) i na inej vysokej škole. Vo vašom prípade by som sa informoval na podrobnosti, prípadne by som požiadal o výnimku dekana fakulty.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah