Odpovědět na komentář

Rozvod

Otázka: 

Dobrý deň,chcem sa s manželom rozviesť a chcela by som sa spýtať,či potreabujem právnika na súde,ak si žiadosť na rozvod napíšem sama. Ďalšia otázka , akým spôsobom mi bude pridelený rozvodový sudca a ako dlho trva dokial bude určený termín pojednávania od podania žiadosti?Ďakujem.

Vážená pani,

vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní musíte byť zastúpená právnikom iba v dvoch prípadoch a to pri podaní dovolania ( mimoriadny opravný prostriedok ) na Najvyšší súd a v prípade, ak by ste nebola spokojná s rozhodnutím správneho orgánu a napadla by ste rozhodnutie na súde.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že právnika v rozvodovom konaní nepotrebujete. Zastupovať sa právnikom nie je nikdy na škodu, pretože ako v každej inej činnosti i tu platí, že odborník má väčšie predpoklady orientovať sa v zložitých situáciách, ktoré môžu vzniknúť. Vzhľadom na to, že právne zastúpenie je nákladná záležitosť treba vždy zvážiť povahu sporu , výšku uplatňovaných majetkových nárokov a podobné kritériá Zákonný sudca je prideľovaný náhodným výberom prostredníctvom elektronickej podateľne.Dĺžka súdneho konania, termín pojednávania sa nedá presne určiť, pretože toto je už vecou sudcu.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah