Odpovědět na komentář

Oslobodenie od dane pri predaji nehnuteľnosti - bytu

Otázka: 

Vážená redakcia,
poprosila by som Vás o nasledovnú informáciu vo veci platenia dane za predaný byt.V byte bývali rodičia od roku 1967 a od roku 2001 ho vlastnili – odkúpiliod Hlavného mesta SR Bratislava – MČ Bratislava Staré Mesto. 7. 10. 2007 moja matka zomrela a dedičským konaním dňa 28. 04. 2008 (osvedčenie o dedičstve v katastri nehnuteľností je z 13. 05. 2008) bola nehnuteľnosť rozdelená na ½ bytu otec a druhá polovica medzi otcom, sestrou a mnou na 3 časti.Stanovená suma dedičstva – byt ohodnotený dohodou bol na 1,5 mil. Sk, t.j.otec, sestra a ja ... rozdelených 750 tis. na 3 časti, t.j. každý 250 tis.,
- Každý zdedil 1/6 podielu.
Otec má už 88 rokov a minulý rok v novembri 2010 sa k nemu moja sestra presťahovala. Nemá tam nahlásený trvalý pobyt, ani ja. Minulý mesiac po naliehaní na mňa, sa rozhodli byt predať sestra a otec), čo aj uskutočnili. Nechcela som robiť komplikácie a súhlasila som, napriek tomu, že som počítala s tým, že by som po smrti otca sa do bytu nasťahovala ja a vyplatila sestru. Môj problém spočíva v tom, že neviem, či správne chápem zákon §52j ods.2 zák. 548/2010 Z. z. o platení dane z predaja nehnuteľnosti. So sestrou sme priame dedičky, ale nevlastníme každá tú 1/6 5 rokov a nemáme tam trvalý pobyt. Dočítala som sa pri komentári zákona, že pri zdedenom byte sa do piatich rokov, počas ktorých treba nehnuteľnosť vlastniť, započítava aj čas, ktorý vlastnil byt poručiteľ. Ide o tzv. priame dedenie. Predpokladám, že otca sa to vôbec netýka, nakoľko má v byte trvalý pobyt a vlastní byt viac ako 5 rokov.

Preto chcem vedieť, či za rozdiel z ceny bytu, za ktorú sme byt predali a nadobudli dedením platíme 19 % daň, prípadne kde sa môžem o uvedenom informovať. Ďakujem pekne za informáciu a pozdravujem

Vážená pani,

od 1.1.2011 došlo k redukcii od dane oslobodených príjmov fyzických osôb - teda zrušenie oslobodenia z predaja nehnuetľnosti, ktoré bolo naviazané na dvojročný trvalý pobyt . V súčasnosti platí § 9 ods. 1 písm. b) zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov citujem
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo
spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po
piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

Inými slovami do vlastníctva poručiteľa bol byt nadobudnutý pred viac ako 5 rokmi takže otázka trvalého pobytu je v tomto konkrétnom prípade bezpredmetná a príjem z predaja nehnuteľnosti bude príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení platnom od
1.1.2011 a u Vášho otca pôjde o príjem oslobodený od dane, ale podľa § 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z.. Inými slovami oba príjmy budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, ale z iných dôvodov. U Vás preto, lebo
lehota 5 rokov sa pri priamom dedené teda matka - dcéra ( predok - potomok ) počíta odo dňa nadobudnutia bytu poručiteľom - toto ustanovenie platilo aj pred 1.1.2011 a u Vášho otca to je z dôvodu , že nadobudol nehnuteľnosť
do 31.12.2010 a teda mu zostáva zachovaná daňová výhoda.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah