Odpovědět na komentář

Bol postup stavebného úradu správny ?

Otázka: 

Dobrý deň,poprosil by som Vás o názor k danej veci.Krajský súd odložil vykonateľnosť rozhodnutí stavebných úradov o povolení stavby rodinného domu až do právoplatného skončenia súdu.Stavebník naďalej pokračuje v stavbe.
Stavebný úrad tvrdí, že odloženie vykonateľnosti nie je závadou v zmysle §102 stavebného zákona a nemôže stavebníka za porušovanie rozhodnutia o odklade vykonateľnosti sankcionovať. Krajský stavebný úrad tvrdí, že „stavebný zákon nestanovuje závadu ako vecnú a závadu ako právnu“. Uvedený názor je
zjavne nesprávny, keďže predmetné ustanovenie (§ 102 stavebného zákona) je konštantne vykladané tak, že pojem závada znamená závadu vecnú ako aj právnu. Skutočnosť, že v zákone nie je uvedené výslovne „závada vecná a právna“ neznamená automaticky, že zákon nemyslí na tieto závady. Uvedené ustanovenie vyložil Krajský stavebný úrad formalisticky, nekonzistentne s doteraz používaným a všeobecne prijímaným výkladom. Takýto prístup je zjavne
v rozpore s princípom právneho štátu. Ako právne donútiť stavebníka, aby rešpektoval odklad vykonateľnosti.
Za odpoveď vopred ďakujem

Vážený pane,

pokiaľ jestvuje právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu je ho možné zmeniť len mimoriadnymi opravnými prostriedkami prípadne žalobou v správnom súdnictve. Súd by teoreticky mohol v konaní vydať predbežné opatrenie, ktorým by uložil účastníkovi aby sa správal určitým spôsobom - napríklad nepokračoval v stavebných prácach, ale to je problém, ktorý si
vyžaduje podrobnú znalosť problému a dosť zásadne to presahuje možnosti internetového poradenstva. Odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorý zvolia príslušný postup.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah