Odpovědět na komentář

Pohľadávky z podnikania a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Otázka: 

Dobry den ja by som sa chcela spytat ze ci do BZM patria aj peniaze ktore vyfakturuje mozno az niekedy v buducom roku ale uz teraz z nasho uctu odcerpava peniaze na uhradenie nakladov spojenych z vystavbou.Manzel je SZCO a podnika v stavebnictve a rekonstrukciach domov a za minuly rok nezarobil prakticky nic. Sme v rozvodovom konani a vsetky bankove ucty su na jeho meno takze nemam k nim pristup.Dakujem vopred za radu.

Vážená pani,

Rozsah BSM a zásady jeho vysporiadanie rieši § 143 a § 150 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. Pri vysporiadaní BSM sa musí prihliadať aj na prípadné pohľadávky a záväzky Rozsudok Najvyššieho súdu SR,
sp.zn. 2 Cdo 168/2005 citujem z odôvodnenia

Podľa poslednej vety ustanovenia § 149 ods. 4 OZ platí nevyvrátiteľná domnienka (podľa ktorej po márnom uplynutí lehoty troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona dochádza k vyporiadania tohto spoluvlastníctva) primerane aj o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov teda patria aj iné majetkové práva. Podľa ustálenej judikatúry,od ktorej sa dovolací súd nemá dôvod ani teraz odchýliť, platí, že pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nie je možné ponechať stranou ani pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (porov. R 46/1966 Zb. rozhodnutí a stanovísk). Také spoločné majetkové práva či pohľadávky alebo dlhy sa potom rovnako ako veci patriace do bez- podielového spoluvlastníctva, pokiaľ existovali v dobe vyporiadania, prikazovali (prikazujú) tomu ktorému účastníkovi.

Na základe uvedeného základného vymedzenia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno ustáliť, že spoločným atribútom všetkého toho, čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je ich
majetková hodnota, hodnota, ktorú možno vyjadriť peniazmi, hodnota s ktorou je možné disponovať a prevádzať ju na iné osoby.

Vo Vašom prípade je sporné či vôbec pohľadávka vznikla, pretože zatiaľ nič fakturované nebolo ( i keď na základe zmluvy môže jestvovať právo na plnenie ) . V tomto prípade by som sa skôr prikláňal k názoru, že do BSM bude patriť suma finančných prostriedkov, ktoré z účtu odčerpal na svoje podnikanie a hodnota pohľadávky, inkasované peniaze za svoje služby a prípadná hodnota neuhradených pohľadávok ku dňu zániku BSM ( teda ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva ) .

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah