Odpovědět na komentář

Úver

Otázka: 

V roku 2002 sme si s manželkou zobrali úver od VÚB v sume 600 000,- Sk na dostavbu RD. Zmluva je uzatvorená podľa § 497 Obch. zák. V zmluve som označený ako dlžník, manželka ako spoludlžník. V zmluve o úvere bolo dohodnuté, že úver bude splácaný v pravidel. mesač. splátkach, z účtu vedeného vo VÚB na moje meno. Teda úver som splácal výlučne sám zo svojich vlastných fin. prostriedkov a spalácam ho doteraz

V roku 2002 sme si s manželkou zobrali úver od VÚB v sume 600 000,- Sk na dostavbu RD. Zmluva je uzatvorená podľa § 497 Obch. zák. V zmluve som označený ako dlžník, manželka ako spoludlžník. V zmluve o úvere bolo dohodnuté, že úver bude splácaný v pravidel. mesač. splátkach, z účtu vedeného vo VÚB na moje meno. Teda úver som splácal výlučne sám zo svojich vlastných fin. prostriedkov a spalácam ho doteraz. V čase, keď sme si brali úver sme už boli podiel.spoluvlat.predmetného RD/ lebo naše BSM bolo zrušené ešte v roku 1997/. Splácanie úveru je zaistené záložným právom na tento RD. Situácia je teraz takáto: V roku 2006 sme sa rozviedli. Následne v tom istom roku podala moja bývalá manželka návrh na zrušenie podiel. spoluvlastníctva k predmetnému RD.

Súd jej žiadosti vyhovel, podiel.spovlast. zrušil a vyporiadal podľa § 142 OZ tak, že mi uložil povinnosť zaplatiť bývalej manželke presne 1/2 sumy, na ktorú bol založený RD znalcom ohodnotený, s tým, že vlast. predmetného domu sa stávam ja. Do dnešného dňa spoludlžníčka z poskytnutého úveru nesplatila ani jednu splátku, hoci v sume, ktorú mi súd uložil jej vyplatiť je i
hodnota toho, o čo bol predmetný RD zhodnotený /za fin. prostriedky z úveru/.,teda budem ju vyplácať i z toho, čo ešte ani nie splatené. Vzhľadom na ust. § 293 ObchZ nemôžem voči banke namietať, že ja som už splatil svoju polovicu dlhu / už som splatil viacako 1/2 dlhu/. Ak nebudem vládať splácať, banka RD predá. Mne zostane povinosť zaplatiť
býv. manž. sumu uloženú súdom a z mojej polovice bude uhradený dlh voči banke.Viem, že mám voči býval. maž. postih podľa § 511 ods. 3 OZ a to bez ohľadu na to, či nás banka bude považovať za dlžníkov solidárnych alebo podielových, neviem však, či mám žalobou žiadať od manželky polovicu toho, čo už bolo zaplatené /a za akú dobu 3 roky, 4 roky alebo
polovicu celého plnenia bez ohľadu na už uplynulý čas od začiatku splácania úveru/, alebo žalovať odteraz každú splátku, ktorú odteraz banke zaplatím a zároveň žiadať doplatenie toho, čo som už zaplatil naviac nad svoju polovicu dlhu. Za Vašu odpoveď Vám budem veľmi vďačný.

Ešte by som poprosil o názor, či vzťah podľa § 511 OZ /postihový/ treba považovať za vzťah na ktorý sa v tomto prípade vzťahuje premlčacia lehota podľa OBChZ , alebo za vzťah na ktorý sa vzťahuje premlčania lehota podľa
OZ - keďže zmluva o úvere je bsolútny obchod, ale vzťahy medzi spoludlžníkmi neupravuje a v tomto odkazuje na úpravu v OZ.. Ešte raz Vám ďakujrm, ak mi napíšte svoj názor.

Vážený pane,

pokiaľ som správne pochopil znenie Vašej otázky tak od roku 1997 bol dom v podielovom spoluvlastníctve Vás dvoch. Zhodnotenie nehnuteľnosti sa malo vziať do úvahy pri vysporiadaní podielového vlastníctva súdom. Vzhľadom na to, že v súčasnosti ste jediným vlastníkom nehnuteľnosti ( vrátane zhodnotenia domu ) Vy nejestvuje žiadny právny titul na vymáhanie regresného nároku od Vašej bývalej manželky.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah