Zákony

Najčastejšie používané zákony

V tejto časti by som rád uviedol najpoužívanejšie právne predpisy, ktoré sa týkajú Vašich otázok

1.Občiansky zákonník - zákona č. 40/1964 S.b.

2.Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Z.b.

3.Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z.z.

OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA

§ 1

(1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.

(2) Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. 1)


Občianske právo

V tejto časti som pre Vás vybral dôležité právne predpisy z oblasti Občianskeho práva.

 

Občiansky zákonník

 

Obchodný zákonník

 

Zákon o rodine

 


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah