spravy

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Otázka: 

Dobrý deň prajem,

dovoľujem si Vás požiadať o Váš názor na prípadnú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu zamestnanca voči zamestnávateľovi vo veci zodpovednosti za škodu.

Pracujem ako zamestnanec - správca objektu.

Zimná údržba okolia objektu je realizovaná dodávateľsky - na dodávateľa je zmluvne prenesená zodpovednosť jej vykonávania, počas pracovnej doby na vyzvanie, v mimo pracovnom čase bez vyzvania v zmysle všeobecno-záväzného nariadenia obce.

V zime sa na chodníku, ktorý upratuje zmluvný dodávateľ, šmykla pani a utrpela ťažkú zlomeninu nohy.

Následne prostredníctvom právnika si nárokovala úhradu bolestného. Môj zamestnávateľ po dohode s dodávateľom tejto služby jej vyplatil požadovanú sumu. Vyplatenú sumu si zamestnávateľ nárokoval u dodávateľa, ktorý tento záväzok uznal a sumu vyplatenú zamestnávateľom poškodenej uhradil, na účet našej firmy.

Poškodená sa následne domáha finančnej kompenzácie za vzniknutú spoločenskú ujmu. Zamestnávateľ požadoval kompenzáciu tohto ďalšieho nároku poškodenej od dodávateľa služby zimnej údržby, avšak ten po porade s právnikom nesúhlasil s ďalším finančným vyrovnaním.

Z titulu mojej pracovnej pozície- správcu objektu mi prináleží, kontrola vykonávania zimnej údržby dodávateľom. V deň keď sa poškodenej stala nehoda, som kontrolu zimnej údržby vykonal o 16 hodine pri odchode z pracoviska a realizovanú zimnú údržbu - posyp chodníka som skontroloval a dodávateľovi potvrdil.

Nehoda sa stala o 17,45 hodine.

O 6 dní po nehode prišiel túto nehodu oznámiť manžel poškodenej, o čom sme spísali záznam, s tým že skôr nemohol prísť nakoľko zabezpečoval zdravotnú starostlivosť poškodenej - manželky.

Zamestnávateľ mi oznámil, že v prípade, ak poškodená bude trvať na vyplatení vzniknutej spoločenskej ujmy a ak dodávateľ prostredníctvom svojho právnika vyhrá súdny spor a nebude musieť zaplatiť môjmu zamestnávateľovi vyplatenú sumu poškodenej za spoločenskú ujmu, bude mi táto suma zosobnená.

Má zamestnávateľ nárok takto postupovať a zosobniť mi uvedenú vyplatenú ujmu spoločenského uplatnenia?

Prípadne ako by som sa voči tomu mohol brániť aby mi bola táto suma nebola zosobnená


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah